Štítek: legislativa

Legislativa

Je manipulační plocha součástí pozemku?

V době, kdy byl přijímán v současnosti účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bylo jako jeden z hlavních přínosů nové úpravy prezentováno znovuzavedení zásady superficies solo cedit (tedy zásady, že veškeré věci, nejen stavby, které jsou napevno spojené s pozemkem, se stávají součástí pozemku a […]

Legislativa

Stavba na cizím

Dotaz čtenáře: Dobrý den, zdědil jsem před nedávnem po prarodičích pozemek, na kterém bych si nyní chtěl postavit rodinný domek. Bohužel jsem při jeho prohlídce zjistil, že si na něm soused postavil garáž. Prý když ji před třemi léty stavěl, netušil, že ji staví na cizím pozemku. Já jsem však […]

Legislativa

Problematika automatického obnovení nájmu bytu

Dotaz čtenáře: Můžete mi přehledně vysvětlit, jak je upraveno automatické prodlužení nájmu bytu? Uzavřel jsem s nájemcem smlouvu na dobu určitou, která měla nyní skončit. Nicméně nájemce mi tvrdí, že se doba účinnosti smlouvy automaticky prodloužila o stejnou dobu, na kterou byla sjednána původně. Mohu případně toto automatické prodlužování na […]

Legislativa

Skokové navýšení nájemného a plateb

Dotaz čtenáře: Dobrý den, bydlíme s manželkou od roku 2016 v nájemním bytě. Loni se změnil majitel celého domu, a kromě vysokého zvýšení nájemného došlo i od nového roku ke zvýšení plateb za služby. Žádné zvláštní vyúčtování nám zasláno nebylo. Není přece možné, aby se výše nájmu a spotřeba zvedla […]

Legislativa

I rekonstrukce vyžaduje pečlivou právní přípravu

Dotaz čtenáře: Koupil jsem byt, který budu rekonstruovat. Co potřebuji z právního hlediska zajistit a zvážit před rekonstrukcí tak, abych mohl byt užívat? Před začátkem rekonstrukce bytu je potřeba ověřit, zda prováděná rekonstrukce spadá z hlediska obsahu a rozsahu pod pojem „stavební úprava“ nebo „údržba stavby“. Z hlediska dikce stavebního […]

Legislativa

Černé stavby v pojetí stavebního úřadu

Dotaz: Jsme majitelé kempu. V areálu jsme vybudovali inženýrské sítě, restauraci a polovinu areálu máme jako zastavitelnou plochu. Dále máme povolení na výstavbu zhruba 20 chat/bungalovů. To vše s územním souhlasem mít kemp jako rekreační a sportovní areál. Vzhledem k finanční situaci jsme se rozhodli pronajímat pozemky v zastavitelné ploše […]

Legislativa

Zkušební provoz stavby a využití tohoto institutu

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) obsahuje už spoustu let institut zkušebního provozu. V aktuálně platném a účinném znění stavebního zákona je zkušební provoz upraven v § 124. Dle definice obsažené v zákoně se zkušebním provozem stavby ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle […]

Legislativa

Kdy je schůze SVJ usnášeníschopná

Jak zajistím, aby byla schůze SVJ usnášeníschopná? Nejsme schopni se dohodnout na čemkoliv už dva roky, jsem z toho nešťastná. Děkuji. Milena Plachá, Horní Planá. Schůze SVJ mohou být komplikované kdykoliv, koneckonců se říká, že kolik lidí, tolik názorů. Tím spíše to platí v případě vlastníků bytových jednotek, kteří se mají na něčem […]

Legislativa

Povolení černé stavby v dobré víře

Může být dobrá víra stavebníka předpokladem pro povolení černé stavby? V červnu 2019 schválila vláda svým usnesením věcný záměr nového stavebního zákona, který pochází z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo následně předložilo v listopadu 2019 paragrafové znění zákona, které se razantně dotýká i problematiky tzv. černých staveb, jejichž povolení […]