Legislativa

Povolení černé stavby v dobré víře

Může být dobrá víra stavebníka předpokladem pro povolení černé stavby?

V červnu 2019 schválila vláda svým usnesením věcný záměr nového stavebního zákona, který pochází z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo následně předložilo v listopadu 2019 paragrafové znění zákona, které se razantně dotýká i problematiky tzv. černých staveb, jejichž povolení by pro příště mělo být v podstatě nemožné.

Podle současné právní úpravy platí, že stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby, nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, pokud stavba nebyla ani dodatečně povolena.

Jako tzv. černé stavby tedy označujeme takové případy, kdy stavba, její změna nebo jiná terénní úprava je/byla prováděna bez příslušného povolení (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, příp. stavební povolení) anebo v rozporu s ním.

Dozví-li se stavební úřad o černé stavbě, ať už z vlastní činnosti nebo z podnětu, je povinen zahájit řízení o odstranění černé stavby, přičemž v oznámení o zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby.

V této souvislosti si přitom jen málokterý stavebník uvědomuje, že už podle platné právní úpravy platí, že za porušení povinnosti získat územní rozhodnutí nebo souhlas může stavební úřad uložit pokutu až 500 000 Kč, za chybějící stavební povolení nebo souhlas s ohlášením pak až milión korun, přestože tento postup není v praxi stavebními úřady příliš využíván.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*