Štítek: bpv Braun Partners

Legislativa

Územní rozhodnutí o umístění stavby

+ Obracím se na vás s dotazem ve věci územního řízení, které se týkalo mého bezprostředního sousedství. Vlastním byt v bytovém domě v Praze, kde je také SVJ. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby, které se již stalo pravomocným. Bohužel jsme se o tom v SVJ dozvěděli až […]

Legislativa

Airbnb z pohledu stavebního zákona

+ Koupili jsme si byt na investici a pronajímáme ho nájemcům k dlouhodobému pronájmu. Raději bychom ho ale chtěli pronajímat cizincům skrze platformu Airbnb. Nevíme však, jaké všechny dokumenty a povolení potřebujeme k provedení této změny. Říkáme si, jestli není nutná rekolaudace? A hrozí nám pokuta, pokud budeme byt zkolaudovaný, […]

Legislativa

Valorizace vnosů a dary při vypořádání SJM

+ S manželkou jsme již rok rozvedení, a jelikož jsme se nedokázali domluvit na rozdělení společného jmění manželů („SJM“) mimosoudně, podal jsem návrh na vypořádání SJM k soudu. Největší položkou v rámci vypořádání je rodinný dům, který jsme koupili, když jsme už byli manželé. Každý jsme část kupní ceny rodinného […]

Legislativa

Mimořádné vydržení

+ S manželem vlastníme rodinný dům s přilehlým pozemkem, který jsme koupili před třinácti lety od našich rodinných známých, kteří dům vlastními silami postavili asi před 40 lety. Na pozemku máme zahradu, která je odnepaměti oplocená, a plot pouze jednou za čas s manželem po dohodě se sousedem opravíme. V nejzazší části zahrady […]

Legislativa

Zřízení služebnosti inženýrské sítě

+ Vlastním nestavební pozemek a před rokem a půl jsem podepsal smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na podzemní vedení komunikační sítě. Před týdnem mi přišla výzva k uzavření smlouvy. Smlouvu už ale uzavřít nechci, co mám dělat? Nevím, co to pro mě znamená, a bojím se, že […]

Legislativa

Stavba na cizím

Dotaz čtenáře: Dobrý den, zdědil jsem před nedávnem po prarodičích pozemek, na kterém bych si nyní chtěl postavit rodinný domek. Bohužel jsem při jeho prohlídce zjistil, že si na něm soused postavil garáž. Prý když ji před třemi léty stavěl, netušil, že ji staví na cizím pozemku. Já jsem však […]

Legislativa

Problematika automatického obnovení nájmu bytu

Dotaz čtenáře: Můžete mi přehledně vysvětlit, jak je upraveno automatické prodlužení nájmu bytu? Uzavřel jsem s nájemcem smlouvu na dobu určitou, která měla nyní skončit. Nicméně nájemce mi tvrdí, že se doba účinnosti smlouvy automaticky prodloužila o stejnou dobu, na kterou byla sjednána původně. Mohu případně toto automatické prodlužování na […]

Legislativa

Skokové navýšení nájemného a plateb

Dotaz čtenáře: Dobrý den, bydlíme s manželkou od roku 2016 v nájemním bytě. Loni se změnil majitel celého domu, a kromě vysokého zvýšení nájemného došlo i od nového roku ke zvýšení plateb za služby. Žádné zvláštní vyúčtování nám zasláno nebylo. Není přece možné, aby se výše nájmu a spotřeba zvedla […]

Legislativa

Zkušební provoz stavby a využití tohoto institutu

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) obsahuje už spoustu let institut zkušebního provozu. V aktuálně platném a účinném znění stavebního zákona je zkušební provoz upraven v § 124. Dle definice obsažené v zákoně se zkušebním provozem stavby ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle […]

Legislativa

Kdy je schůze SVJ usnášeníschopná

Jak zajistím, aby byla schůze SVJ usnášeníschopná? Nejsme schopni se dohodnout na čemkoliv už dva roky, jsem z toho nešťastná. Děkuji. Milena Plachá, Horní Planá. Schůze SVJ mohou být komplikované kdykoliv, koneckonců se říká, že kolik lidí, tolik názorů. Tím spíše to platí v případě vlastníků bytových jednotek, kteří se mají na něčem […]