Legislativa

Problematika automatického obnovení nájmu bytu

Dotaz čtenáře: Můžete mi přehledně vysvětlit, jak je upraveno automatické prodlužení nájmu bytu? Uzavřel jsem s nájemcem smlouvu na dobu určitou, která měla nyní skončit. Nicméně nájemce mi tvrdí, že se doba účinnosti smlouvy automaticky prodloužila o stejnou dobu, na kterou byla sjednána původně. Mohu případně toto automatické prodlužování na příště ve smlouvě vyloučit?

Problematika automatického prodloužení nájmu bytu je upravena zejména v ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Obč. Z.“), který stanoví, že: „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.“

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*