Legislativa

Kdy je schůze SVJ usnášeníschopná

Jak zajistím, aby byla schůze SVJ usnášeníschopná? Nejsme schopni se dohodnout na čemkoliv už dva roky, jsem z toho nešťastná. Děkuji. Milena Plachá, Horní Planá.

Schůze SVJ mohou být komplikované kdykoliv, koneckonců se říká, že kolik lidí, tolik názorů. Tím spíše to platí v případě vlastníků bytových jednotek, kteří se mají na něčem domluvit. Jako další komplikace se pro všechna SVJ jeví současná situace. Jak se na fungování SVJ v době přijatých krizových opatření dívá zákon? Mohou být orgány SVJ činné? A je možné hlasování na dálku? I na to vám níže nastíníme odpověď.

V úvodu je třeba uvést, že soukromoprávní úprava stanoví pro shromáždění SVJ, jakožto shromáždění všech vlastníků jednotek, povinnost zasedat alespoň jednou ročně. Shromáždění SVJ svolává statutární orgán, tedy výbor nebo předseda společenství vlastníků. V případě, že statutární orgán nesvolá shromáždění SVJ sám, zákon počítá s tím, že jej může svolat i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají dohromady alespoň čtvrtinu hlasů. Pokud jim není vyhověno, tak jsou oprávněni svolat zasedání na náklady SVJ sami.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*