Štítek: ČKAIT

Ekonomika

Povolování staveb je mnohem rychlejší

Absence metodiky sjednocující postupy dotčených orgánů a stavebních úřadů, často protichůdné požadavky dotčených orgánů (památková ochrana, životní prostředí atd.), požadavky na doplnění stanovisek dotčených orgánů, ale i nedořešené majetkoprávní vztahy: to jsou podle téměř 1100 členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kteří se zapojili do […]

Infoservis

Cena Inženýrské komory zviditelní technické stavby

Až do 10. dubna mohou autorizované osoby České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) přihlásit stavby, na nichž se významně podílely, do prestižní soutěže Cena Inženýrské komory 2023. Její porota už podvacáté ocení hlavními cenami, čestnými uznáními a zvláštní cenou jak stavby, tak i projekty dokončené v období od 1. 1. […]

Infoservis

Jihočeská Volyně nabídne vize pro celé české stavebnictví

Významné autority z oblasti stavebních systémů na bázi dřeva z celého světa se 26. a 27. března sjedou do jihočeské Volyně. Proběhne zde 25. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Zájem o tuto konferenci je mezi odborníky trvale vysoký a pravidelně sem přijíždí více než 600 účastníků z mnoha zemí. Ve Volyni jsou totiž pokaždé […]

Ekonomika

Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce

Absence metodiky sjednocující postupy dotčených orgánů a stavebních úřadů, často protichůdné požadavky dotčených orgánů (památková ochrana, životní prostředí atd.), požadavky na doplnění stanovisek dotčených orgánů, ale i nedořešené majetkoprávní vztahy: to jsou podle téměř 1 100 členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kteří se zapojili do anonymního průzkumu, hlavní […]

Infoservis

Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaických elektráren

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE). Že není radno zabezpečení celého systému proti požáru podceňovat, dokazují i statistiky: v roce 2023 se i s ohledem na rostoucí počet solárních instalací skokově zvýšil počet požárů těchto […]

Legislativa

ČKAIT odmítá doživotní odpovědnost projektantů

Stavebníci často chtějí postavit za co nejnižší cenu a zároveň v co nejvyšší kvalitě, a to jak v rámci veřejných, tak i soukromých zakázek. Přitom si často nepřipouští svou vlastní odpovědnost za následný provoz a údržbu svých nemovitostí. K tomu je třeba připočíst nejasný, nečitelný a chaotický přístup soudů i […]

Ekonomika

Bez spojení není (rychlejší) stavění, aneb očekávání od nového zákona

Na stránkách Stavitele jsem se v minulosti několikrát věnoval nedostatkům nového stavebního zákona, včetně jeho novely. Rekodifikace stavebního práva je schválena a všichni upínáme pozornost k 1. červenci 2024, kdy bychom se novou normou měli začít všichni řídit. Odhlédnu-li od nedostatků, které v této zásadní právní úpravě zůstaly a přijmu […]

Ekonomika

Budovy čeká bezemisní revoluce

Sotva jsme si zvykli, že budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie, objevuje se nový požadavek Evropské unie. Budovy by měly mít nulové emise uhlíku. To znamená další zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a sledování vlivu zabudovaného stavebního materiálu na produkci skleníkových plynů. Novinkou jsou i požadavky […]

Ekonomika

Prakticky každá veřejná zakázka má nedostatky

Zrušení výběrového řízení na zpracovatele Portálu stavebníka, které vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj a které má být základním stavebním kamenem digitalizace stavebnictví a povolovacího řízení staveb, ukázalo na obecný problém zadávání veřejných zakázek v Česku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tendr na IT dodavatele Portálu stavebníka zrušil z důvodu […]