Legislativa

Nákup zahrádky si pečlivě prověřte

Dotaz čtenáře: Dobrý den, dostal jsem nabídku na koupi zahrady v zahrádkářské kolonii. Když jsem však zkoumal, jak je území zahrady zakresleno v územním plánu, zjistil jsem, že se plánuje zbudování silnice přes část zahrádkářské kolonie, a to patrně i přes část nabízené zahrady. Jaká rizika by z toho promne plynula, pokud bych si ji koupil?

Pokud má silnice (či její součást, příslušenství nebo související stavba) skutečně vést přes zahradu, kterou zamýšlíte koupit, rizikem by v takovém případě byla nepochybně možnost vyvlastnění zahrady či její části. Vyvlastněním se v závislosti na konkrétních okolnostech podle § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě („Vyvlastňovací zákon“/„VyvlZ“) rozumí buď odnětí nebo omezení vlastnického práva a/nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku či ke stavbě, které jsou potřebné pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*