Technologie

Přemostění na pražské Výtoni musí propojit mnoho aspektů

Vzhledem k tomu, že v diskuzi kolem nového železničního mostu pod Vyšehradem v posledních týdnech převážila emocionální argumentace nad odbornou, rozhodla se k postupu zpracování zadání, průběhu výběru projektanta i související argumentaci vyjádřit také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Ostatně autorizované osoby byly přítomné v soutěžících týmech, v porotě i poradních orgánech vyhlašovatele soutěže (Správa železnic), který usiloval o maximálně odbornou přípravu i komplexní posouzení soutěžních návrhů. Proto v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zvolil postup soutěžního dialogu, jenž umožňuje odbornou diskuzi o možných řešeních a postupné zpřesňování zadání.

Na dnešním sympoziu mostních inženýrů Mosty 2023 bylo projednáno stanovisko adresované ministru dopravy Martinu Kupkovi jako odborná a věcná obhajoba postupu výběru nové podoby přemostění Vltavy pod Vyšehradem. Mezi signatáři stanoviska je řada vrcholných představitelů ČKAIT i předních mostních inženýrů. Za všechny osobnosti můžeme jmenovat Jana Vítka, Jiřího Stráského či Václava Macha, kteří stojí za vznikem mnoha oceňovaných mostních konstrukcí.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

K tomu se přidaly i další parametry jako zabezpečení odpovídajících hlukových a emisních limitů na stávající trati Smíchov – Hlavní nádraží nebo zajištění ekonomického a trvanlivého řešení. Zde je na místě připomenout, že se jedná o stavbu hrazenou ze státního, nikoliv z pražského rozpočtu. Důležité bylo také vyhovět požadavku Hasičského záchranného sboru na úpravu průjezdného profilu pod mostem na straně Výtoně, jenž nyní omezuje zásah hasičů v oblasti. Mezi podmínkami bylo rovněž zajištění požadavků památkové ochrany a kulturního dědictví.

Podle něho i signatářů dopisu vzešel z transparentně a odborně vedeného soutěžního dialogu návrh, jenž komplexně zohlednil všechny veřejné zájmy, včetně bezpečnosti a spolehlivosti jak železniční dopravní cesty, tak i jednotlivých mostních konstrukcí v prostoru Výtoně. Alternativy, které se od vyhlášení výsledků objevily v médiích, zohledňovaly vždy jen jeden požadavek veřejného zájmu – obvykle památkovou ochranu. Multidisciplinární složení autorských týmů dvanácti soutěžních návrhů předložených v 1. kole soutěže dokládá komplexní přístup k řešenému území: ačkoliv sedm konceptů uvažovalo o využití a zachování původního mostu, dala komise v roce 2021 i přes jejich invenční řešení přednost jiným návrhům. Důvodem byla potřeba vyhovět všem aspektům veřejného zájmu, jejichž součinem má nové přemostění být.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*