Legislativa

Legislativa

Jak reklamovat vadnou nemovitost?

Nemovitost může mít v zásadě dva typy vad, a to vady faktické a vady právní, přičemž se dále rozlišují vady zjevné a vady skryté. Pojďme si tyto pojmy přiblížit: Za faktickou vadu nemovitosti lze považovat nedostatek jejích vlastností nebo projevů, které zejména vzhledem k obsahu kupní smlouvy, prohlášení prodávajícího o […]

Legislativa

Jak se bránit proti změně regulačního plánu

+ S manželkou vlastníme na periferii města rodinný dům, ze kterého máme přes silnici výhled na místní park. Zastupitelstvo města se však před nedávnem usneslo, že tento park je málo využívaný, a proto rozhodlo, že přijme regulační plán, kterým by využití pozemku, na němž se nachází park, změnilo na plochu […]

Legislativa

Změna stanov SVJ

+ Mám dotaz ohledně Společenství vlastníků jednotek (SVJ), jehož jsem členem. V našem SVJ bychom potřebovali upravit stanovy SVJ, aby byla větší kontrola nad zastupováním SVJ navenek. Nyní je zastupování SVJ nastaveno tak, že oprávněn jednat za SVJ je předseda společenství vlastníků. My bychom chtěli změnit jednání, aby SVJ zastupoval […]

Legislativa

Daňové novinky 2018

Průměrná mzda poroste i letos, a tak si pojištěnci jak na zdravotním, tak na sociálním pojištění připlatí. Změny pojištěnce čekají i v rámci nemocenského pojištění. Novely zavedly dvě zcela nové dávky: otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Obě dávky mohou čerpat zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Zajímavý je také […]

Legislativa

Koupě pozemku ve vlastnictví obce

+ Minulý týden jsem uzavřel se starostou naší obce kupní smlouvu na jeden z pozemků ve vlastnictví obce. Pozemek jsem chtěl využít pro svého syna a postavit mu zde rodinný dům. Podmínky uzavření kupní smlouvy jsem si s panem starostou předně dojednal, takže uzavření kupní smlouvy bylo bez jakýchkoli komplikací. […]

Legislativa

Platby za souseda neplatiče – Rada zní: vyčkat

+ Žiji v bytovém domě a jsem členem společenství vlastníků jednotek (SVJ). Soused neplatí dlouhodobě poplatky za správu domu a zálohy na služby (platby za vodné a stočné, za teplo, za osvětlení společných prostor apod.), musí je za něj zaplatit společně s ostatními obyvateli domu? Jako vlastník jednotky ručíte za závazky […]

Legislativa

Novela zákona o daních z příjmů

Konec roku se blíží a mnozí podnikatelé i firmy už teď začínají připravovat podklady k daňovému přiznání. Letos v červenci byl přijat daňový balíček se zásadními novelami zákona o daních z příjmů. Díky přechodnému ustanovení mají podnikatelé letos dvě možnosti, jak při tvorbě daňového přiznání postupovat. I když mohou podávat […]

Legislativa

Nájem prostoru sloužícího podnikání

+ S manželem vlastníme dvoupatrový bytový dům, jehož celé přízemí od začátku roku 2016 pronajímáme jednomu podnikateli k provozování živnosti (jde o prodejce potravin a dalšího zboží). V nájemní smlouvě jsme si sjednali nájem na dobu sedmi let s tím, že nájem skončí uplynutím doby nájmu či ze zákonných důvodů. […]

Legislativa

Ochrana držby posesorní žalobou

Otázka: Mám chalupu u lesa, ke které vede cesta, která se z části nachází na okraji pozemku mého souseda. Cestu využívám už mnoho desítek let, navíc je vyježděná, jsou na ní koleje a je vidět, že se užívá dlouho. Také ji každoročně udržuji. Pozemek, po jehož okraji cesta vede, však […]