Legislativa

Důležitá informace pro zaměstnavatele

NOVÝ KORONAVIRUS V ČR – DOPADY ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR UZAVŘÍT ŠKOLY.

Dne 10. března 2020, rozhodla Vláda ČR o mimořádném opatření kvůli rozšiřujícímu se novému typu koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19, na základě kterého budou od středy 11. března 2020 uzavřeny pro žáky a studenty všechny základní a střední a vyšší odborné školy. Opatření se prozatím netýká mateřských školek, ale je velmi pravděpodobné, že i ty budou velmi brzy uzavírány.
Překážka v práci zaměstnance pečující o děti mladší 10 let
Zaměstnanec (= rodič nebo jiná osoba, která žije s dítětem mladším 10-ti let v jedné domácnosti které navštěvuje základní školu tj. nevzdělává se trvale doma), má možnost zůstat s dítětem doma za účelem zajištění péče o toto dítě mladší 10 let. Vznikne tak tzv. překážka v práci na straně zaměstnance.
Zaměstnavatel je v takovém případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli předem, že u něho tato překážka v práci nastala (je-li mu předem známa, což lze za stávajících okolností předpokládat). Pokud zaměstnanec zůstane s dítětem mladším 10-ti let doma, na rozdíl od karantény a dočasné pracovní neschopnosti nemá nárok na náhradu mzdy v prvních 14-ti dnech a poté ani na nemocenskou.
Zaměstnanec může požádat o ošetřovné. Ošetřovné lze čerpat maximálně pod dobu 9 dnů. Výjimku tvoří rodič samoživitel, který může čerpat až po dobu 16 dní. Rodiče, příp. osoby žijící ve stejné domácnosti s dítětem, se mohou v péči během podpůrčí doby výplaty ošetřovného střídat.
Výše ošetřovného, na které vzniká nárok od prvního kalendářního dne, kdy se osoba o dítě stará, odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu za den.
Více informací o ošetřovném včetně formuláře žádosti lze nalézt zde na:
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
Zákaz pro školy delší než doba výplaty ošetřovného
Očekává se, že školy zůstanou zavřené do delší dobu, než je podpůrčí doba ošetřovného. Zaměstnavatel je i v takovém případě povinen i po uplynutí podpůrčí doby ošetřovného omluvit zaměstnancovu nepřítomnost na pracovišti. Zaměstnanec nemá však nárok na náhradu mzdy.
Alternativní řešení
Zaměstnavatel může zvážit i užití následujících alternativních řešení (i jejich kombinace) nadcházející nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti:

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
  1. a) Home office (sjednaný druh práce musí práci z domova umožňovat!)
  2. b) Čerpání dovolené
  3. c) U nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a časových kont – změnu naplánovaných směn
  1. a) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti. (§ 241 odst. 1 zákoníku práce).
  1. b) Požádá-li zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. (§ 241 odst. 2 zákoníku práce)
  1. i) Sjednání kratší pracovní doby

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*