Infoservis

Společnost Passerinvest Group představila svou ESG strategii

Společnost Passerinvest Group, a.s. (dále jen Passerinvest), představila svou ESG strategii i konkrétní cíle, kterých chce v budoucnosti dosáhnout. Passerinvest aktivně a dlouhodobě podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje přijatých všemi členskými státy rady OSN v roce 2015. Prostřednictvím řady opatření si ve své ESG strategii stanovila soubor cílů týkajících se snížení uhlíkové stopy, spotřeby energie, snížení množství spotřebované vody i produkovaného nerecyklovatelného odpadu, rozvíjení nadstandardních partnerských vztahů v rámci místních komunit či vytváření vstřícného prostředí pro zaměstnance, nájemce a sousedy.

„Naše firma se vždy chovala zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, stejně tak v sociálních otázkách a problematice vztahů uvnitř dodavatelských řetězců. V rámci environmentálních otázek kromě tlaku na snižování uhlíkové stopy, energií a zdrojů obecně klademe dlouhodobě velký důraz na modrozelenou infrastrukturu (zelené střechy, parky, vodní prvky, dlážděné komunikace, poldry) a rozvoj biodiverzity. V sociálních otázkách je pro nás prioritou vytváření příjemného, bezpečného a funkčního zázemí a prostředí jak pro zaměstnance, tak nájemce i rezidenty z blízkého či širokého okolí. V řízení se snažíme klást vysoké morální nároky na vlastní společnost, ale stejně tak očekáváme obdobný přístup i od našich klientů a dodavatelů. Nyní se však dostáváme do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty. Proto jsme již za rok 2022 připravili nefinanční report (legislativní povinnost až od roku 2025), ve kterém jsou všechny oblasti spadající do ESG agendy detailně popsány,“ uvedl Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest, který je zodpovědný za agendu ESG.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*