Štítek: Passerinvest Group a.s.

Infoservis

Společnost Passerinvest Group představila svou ESG strategii

Společnost Passerinvest Group, a.s. (dále jen Passerinvest), představila svou ESG strategii i konkrétní cíle, kterých chce v budoucnosti dosáhnout. Passerinvest aktivně a dlouhodobě podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje přijatých všemi členskými státy rady OSN v roce 2015. Prostřednictvím řady opatření si ve své ESG strategii stanovila soubor cílů týkajících se snížení […]

Infoservis

Společnost Passerinvest Group získala cenu Opera Pragensia 2023

Cenu Opera Pragensia 2023 získala společnost Passerinvest Group, a.s., za významný přínos k transformaci brownfieldu v prosperující městskou čtvrť Brumlovka, spojující architekturu a vysoký standart obytné, komerční a společenské sféry života. Letošní rok byl zaměřen na architektonické projekty, které se realizovaly na území hlavního města Prahy za posledních 30 let. […]

Infoservis

Včelám se na Brumlovce daří dobře. Ze dvou úlů se stočilo 20 l medu

Společnost Passerinvest Group a.s., v loňském roce umístila na střešní zahradu budovy Delta dva včelí úly. Místní rozmanitá zeleň na Brumlovce, parky i nedaleký Krčský les zajišťují včelám pestrý zdroj potravy. Díky těmto příznivým podmínkám se zde včelám daří, což dokazuje i letošní jarní snůška medu. Stočilo se 20 l květového […]