Technologie

Udržitelnost v barvách značky Baumit

Systém zateplení na zateplení

Odpovědné podnikání z pohledu celkové udržitelnosti je pro život současné i budoucí generace zcela nevyhnutelné. Společnost Baumit dlouhodobě vnímá udržitelnost jako rovnováhu hned v několika parametrech.

Přestože se tento významný výrobce stavebních materiálů přirozeně snaží o šetrný přístup k životnímu prostředí již po několik generací, poslední dekáda vyžaduje stále intenzivnější hledání cesty k celkové udržitelnosti. I proto začal Baumit před pěti lety publikovat k tomuto tématu přesná data, ze kterých následně vychází při vyhodnocování svých obchodních a výrobních aktivit. Svoji vizi o udržitelnosti staví na třech základních pilířích: sociálním, ekologickém a ekonomickém. Nelze se zaměřit pouze na jeden směr. Cílem je uvádět na stavební trh produkty, které nejen uspokojí požadavky zákazníků, ale s ohledem na přírodu budou v maximální míře recyklovatelné při zachování ekonomické snesitelnosti. Jinými slovy, společnost Baumit razí cestu kvalitními materiály s přidanou hodnotou.

Udržitelnost, resp. certifikace staveb v této oblasti je však bedlivě sledována také investory a developery s cílem udržet krok v současných trendech při stavbě budov. Certifikačních systémů udržitelnosti staveb je ve světě celá řada. Mezi nejznámější a nejrespektovanější patří mezinárodní certifikace BREEAM a LEED, v českém prostředí pak národní systém SBToolCZ, popř. WELL, které jsou již více adaptovány na místní podmínky. Tyto certifikační systémy udržitelnosti hodnotí stavbu podle několika kritérií, např. z pohledu zdraví a kvality vnitřního prostředí, spotřeby energie, způsobu dopravy, hospodaření s vodou, nakládání s odpady a mimo jiné i z pohledu stavebních materiálů. Vliv stavebních výrobků na životní prostředí se značí symbolem nebo obrazcem, například podle environmentálního značení dle norem řady ISO 14020. Obecně se toto značení dělí na tři typy: ekoznačka, environmentální tvrzení o výrobku a environmentální prohlášení o výrobku.

Tak jako mnoho jiných odvětví i stavebnictví se musí ve stále větší míře zaměřovat v rámci udržitelnosti na možnost recyklace stavebních materiálů. I v tomto ohledu udělal Baumit ve vývoji velký krok vpřed a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Před více než rokem byla například na rakouském trhu představena suchá betonová směs Baumit Go2morrow s využitím pro drobné zahrádkářské práce, vyrobená ze 100% recyklovaného cementového kameniva. Právě tím dochází k šetření přírodních zdrojů, a navíc při plném uspokojení požadavků trhu. Ale nechoďme v této oblasti daleko.

I na českém trhu již máme k dispozici stavební materiály Baumit s využitím recyklace. Podobný výrobek s označením Baumit ALL IN Beton B 20 totiž využívá samorozpustitelný obal, tedy ekologickou inovativní obalovou technologii se 100% recyklovatelností. Obal se tak zcela rozpustí při přípravě betonové směsi v míchačce, tedy bez dalšího odpadu. Udržitelnost se zmíněnou přidanou hodnotou v podání značky Baumit však nehledejme pouze ve výrobě suchých betonových směsí.

Baumit je také renomovaným výrobcem zateplovacích systémů a samotná realizace kompozitního zateplení objektu dnes přináší s každým metrem čtverečním snížení uhlíkové stopy. Převedeno na čísla to znamená, že například každé navýšení teploty v interiéru o 1 ˚C vyžaduje následné zvýšení energie na vytápění o 6 %. Tajemstvím není ani skutečnost, že zvýšení tloušťky zateplovacího systému ETICS jen o 1 cm sníží prostup tepla o 4–5 %. Ve výsledku nám poté každé 3–4 cm tloušťky zateplovací desky teplotně darují 1 ˚C zdarma. To je jednoduchá genialita zateplovacího systému. Potvrzuje se tak známé pořekadlo, že jediná čistá energie je nespotřebovaná energie. Použití zateplovacího systému, který zajišťuje komfort bydlení a současně šetří výdaje i životní prostředí, je jasným příkladem již zmíněných tří pilířů udržitelnosti v podání společnosti Baumit.

Shora uvedené údaje o dosažených úsporách energie díky zateplení objektu vedou investory k hledání možných řešení. Pro ty, kteří zateplovali stavební objekty v 90. letech, kdy se tloušťka izolantu pohybovala v rozmezí pouhých 5–8 cm, nabízí dnes Baumit úsporný zateplovací systém na zateplení. K instalaci zateplovacích desek se hojně využívá speciálních lepicích kotev Baumit StarTrack Duplex. Pro dozateplení starších objektů, ale i v případě zateplení novostavby nabízí Baumit také svoji vlajkovou loď –zateplovací systém Baumit open. Základem tohoto systému jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů. Tím, že jsou desky difuzně otevřené, umožňují vodní páře volný průchod do exteriéru a zajišťují tak energeticky úsporné a zdravé vnitřní klima.

Zateplovací systém Baumit open

Pro zákazníky, kteří chtějí optimální řešení zateplovacího systému s cílem ušetřit maximální množství energie, potažmo financí, nabízí Baumit užitečnou službu tepelnětechnického posouzení konstrukce. Jedná se o základní komplexní posouzení skladby podle platných norem mimo jiné z pohledu součinitele prostupu tepla včetně porovnání s normovými hodnotami kondenzace vodních par v konstrukci s vyhodnocením dopadu do konstrukce. I tento zdánlivý detail v nabídce služeb je příspěvkem společnosti Baumit k celkové udržitelnosti.  

-red-

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*