Technologie

Dopravu v Přerově zrychlí mimoúrovňové křížení

Monumentální estakáda má délku 516 metrů a 18 polí. Jedná se o spojitý trámový nosník s konzolami, dodatečně předpjatý. Pro urychlení její výstavby se mostovka stavěla od středu na obě strany, postupně byla betonována jednotlivá pole

Přerov představuje jednu z důležitých dopravních křižovatek v Olomouckém kraji. V roce 2018 započala výstavba souboru staveb, které ovlivní vnitroměstskou a tranzitní dopravu s cílem ulehčit dopravě ve městě. První ze souboru staveb představuje mimoúrovňové křížení silnice I/55 se železničním koridorem Přerov – Ostrava. Rozsáhlou a náročnou stavbu tvoří kombinace novostavby a rekonstrukce stávajících komunikací. Mimoúrovňové křížení bude v budoucnu tvořit hlavní přivaděč na úsek D1 z centra města.

Stavba, kterou realizuje „Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, byla zahájena 27. srpna 2018. Za společnost M – SILNICE a.s., která je lídrem Společnosti, stavbu realizuje oblastní závod MORAVA. Investorem stavebního díla je Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc, finanční prostředky jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební dílo, jehož smluvní cena činí 358 milionů korun bez DPH, je spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Text: Ing. Lukáš Hruška, vedoucí výstavby M – SILNICE a.s., oblastní závod Morava

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*