Štítek: CEEC Resaerch

Ekonomika

Chytrá a zelená města jsou výzvou pro projektanty

Pod vlivem klimatické změny a potřeby udržitelného rozvoje měst a obcí směřují privátní a veřejní investoři rostoucí pozornost k projektování chytrých budov a infrastruktury v konceptu smart cities. V současné době 12 % projektových společností má už nějakou praktickou zkušenost s projekty budov v konceptu chytrých a zelených měst. Vyplývá […]

Ekonomika

Modrozelená infrastruktura v CAMPu

Kamenivo je základní stavební materiál, který je nezbytný při zakládání staveb a tvoří převážnou část při stavbách dálnic, železnic a dalších liniových staveb. Stavaři upozorňují na problém, že od sametové revoluce nedošlo k otevření nových kamenolomů a do deseti let dojdou zásoby v dosud provozovaných ložiscích. Nedostatek hrozí také v případě písku. Podle […]

Ekonomika

Projekty zelených měst jsou rostoucí výzvou pro projektanty

Pod vlivem klimatické změny a potřeby udržitelného rozvoje měst a obcí směřují privátní a veřejní investoři rostoucí pozornost k projektování chytrých budov a infrastruktury v konceptu smart cities. V současné době 12 % projektových společností má už nějakou praktickou zkušenost s projekty budov v konceptu chytrých a zelených měst. Vyplývá to ze Studie projektových společností […]

Ekonomika

Tuzemskému stavebnictví chybí písek a kamenivo

Uzavírání kamenolomů a pískoven bez náhrad bude mít nepříznivý dopad na české stavebnictví, které nyní zažívá turbulence stavební výroby. Podle stavebních společností by se vláda měla více zajímat o jejich obnovu. Vyplývá to ze studie zpracované analytickou společností CEEC Research. Nedostatek strategických surovin z kamenolomů a pískoven povede ke zvýšení […]

Ekonomika

Migrace pracovní síly v tuzemském stavebnictví

Většina firem využívá zahraniční pracovní sílu. Nejvýraznějším benefitem zahraničních pracovníků je flexibilita a dostupnost. Zkušenosti s administrativou přijímání zahraničních pracovníků má velká část firem. Využití zahraniční pracovní síly nemá vliv na pracovní podmínky a mzdy místních zaměstnanců. Úspěšné začlenění zahraničních pracovníků vyžaduje především jejich schopnost komunikace a porozumění zadáním v […]

Ekonomika

Veřejné zakázky ve stavebnictví

Pro kondici stavebnictví hrají zásadní roli veřejné zakázky a hodnota zadaných zakázek má pozitivní dopad na celkovou produkci oboru. Za uplynulý rok 2022 však klesl počet oznámení o veřejné zakázce o −10,3 % a ani v letošním roce se návrat k předchozím číslům nekoná. Bylo vydáno o 1,3 % méně […]

Ekonomika

Čeká se pokles tržeb

Vývoj tržeb stavebních společností bude tento rok ve znamení mírného poklesu, což je s ohledem na dvojcifernou míru inflace a rostoucí náklady spojeno s citelným poklesem ziskovosti realizovaných zakázek. Podle ČSÚ v červenci 2023 průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostla […]

Ekonomika

Stavitelé rezidenčního bydlení žehrají na vysoké úrokové sazby

Developeři přibližně polovinu projektů rezidenčního bydlení financují s pomocí cizího kapitálu. Podle dotazovaných ředitelů developerských firem zpravidla nemají se získáním potřebného kapitálu potíže. Pro banky je však klíčová hodnota nemovitosti a historie úspěšných projektů, stejně tak je důležité generování příjmů. Realitou pro stavitele bydlení zůstávají přísné podmínky financování a vysoké […]

Technologie

Sanace betonových konstrukcí potřebují odbornost

Nejčastějším důvodem sanací betonových konstrukcí je v 37 % případů havarijní stav, ale sanace představují důležitý proces v udržování a prodlužování životnosti betonových prvků a staveb. Podle více než poloviny oslovených ředitelů stavebních společností (52 %) je v praxi při rozhodování prvořadým kritériem cena, která naráží na omezené zdroje investorů, […]

Ekonomika

Veřejný sektor letos utrácí více než vloni

V první polovině letošního roku bylo veřejnými zadavateli vysoutěženo a zadáno 18 753 veřejných zakázek, což je o 32,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Hodnota zakázek zadaných v 1. pololetí 2023 činila 303,6 miliard korun a vzrostla o 26,0 %. Nejvýznamnější objem představují veřejné zakázky na stavební práce, které tvořily 31,8 % z celkového hodnoty. Finanční hodnota stavebních […]