Legislativa

Termín pro daňové přiznání k nemovité věci se blíží

Pokud jste si v minulém roce pořídili dům, byt či jinou nemovitost, musíte nejpozději do 31. ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Tato povinnost se týká i těch, kteří na již přiznané nemovitosti provedli výrazné zásahy jako například nástavbu, přístavbu či částečnou likvidaci.  To samé platí také při změně velikosti pozemku. „Předmětem zdanění jsou také garáže, chaty i například rybníky,“ říká Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP. „V případě, kdy jste nemovitost darovali či prodali a už jiné nemovitosti u příslušného Finančního úřadu nemáte, stačí písemnou formou ohlásit změnu ve vlastnictví nemovitosti,“ dodává Jana Janoušková.
Pozor na pokuty
Nejzazší termín pro podání daňového přiznání je středa 31. ledna, ovšem pokuta v podobě 0,05 procenta za každý den prodlení nabíhá až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty, tedy počínaje 8. únorem. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 korun, zároveň nemůže být větší než pět procent stanovené daně (maximálně 300 000 korun).
Majitelé datových schránek nesmí podat písemně
Již několikátým rokem si mohou poplatníci vybrat, zda přiznání podají v papírové či elektronické podobě.  Přiznání lze podat také prostřednictvím Daňového portálu, kde je k dispozici interaktivní formulář, který sám provádí výpočty i kontrolu. Pokud chce poplatník využít elektronického podání a nedisponuje datovou schránkou ani elektronickým podpisem, musí do pěti dnů od podání doručit na příslušný finanční úřad vygenerovaný e-tiskopis, opatřený vlastnoručním podpisem. “Pokud majitel datové schránky podá daňové přiznání v listinné formě – ač ho má podávat elektronicky – bude mu uložena jednorázová pokuta ve výši 2000 korun, nicméně daňové přiznání bude platné a finanční úřad nebude zasílat výzvu k opravě,“ vysvětluje Jana Janoušková ze společnosti KODAP.
Na placení daně je čas
Během dubna a května bude finanční správa rozesílat daňové složenky. „Majitelé datových schránek – a to jak právnické, tak nově také fyzické osoby – dostanou informace pro placení daně do svých datových schránek a složenka jim už nebude zasílána. Složenku nedostanou ani ti, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail nebo platí daň prostřednictvím SIPO,“ upozorňuje Daniel Kotula z realitní kanceláře RE/MAX City. Pro většinu poplatníků platí, že musí daň uhradit nejpozději do čtvrtka 31. května. V případě, že výše daně překročí hranici 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. První je nutné uhradit v avizovaném termínu, druhou pak do pátku 30. listopadu. Pro zemědělce či chovatele ryb je pak při dani vyšší než 5000 korun prvním termínem 31. srpna a druhý termín se nemění. „Pokud je vypočtená daň nižší než 30 korun, není nutné ji hradit,“ dodává Kotula z RE/MAX City. Povinnost podat přiznání však v takovém případě zůstává.
 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*