Legislativa

Platby za souseda neplatiče – Rada zní: vyčkat

+ Žiji v bytovém domě a jsem členem společenství vlastníků jednotek (SVJ). Soused neplatí dlouhodobě poplatky za správu domu a zálohy na služby (platby za vodné a stočné, za teplo, za osvětlení společných prostor apod.), musí je za něj zaplatit společně s ostatními obyvateli domu?

Jako vlastník jednotky ručíte za závazky celého společenství svým majetkem v poměru vašeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Až pak můžete vymáhat dluh po nepoctivém sousedovi. Když se dluh vymoci nepodaří, dojde pravděpodobně k prodeji nebo dražbě dlužníkova bytu. Výtěžek z prodeje by měl pohledávky umořit, ale… Neplatič většinou dluží na více místech, nejen za poplatky za správu domu a služby, a to může být i váš problém.
Na úhradu pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku často vůbec nezbývá, protože výtěžek z prodeje jednotky připadne v celém rozsahu zástavnímu věřiteli, především bankám. Jako nevymahatelné jsou klasifikovány zhruba dvě třetiny těchto pohledávek. Společenství vlastníků nakonec nezbývá než dluh uhradit z vlastní kapsy.
Avšak pozor! Senát schválil úpravu zákona, ta jeho nespravedlivé znění mění. S exekucí počkejte, až začne platit změna v zákoně.
Stav, kdy poctiví doplácí na nepoctivé, mění novela zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Nová pravidla začnou platit každým dnem. Úprava zákona zajišťuje, že pohledávky související se správou domu, budou uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. Toto upřednostnění pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku v domech, které jsou v bytovém spoluvlastnictví, umožní lépe vyvážit práva věřitelů. Doposud totiž byl zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení než společenství vlastníků či vlastníci jednotek v domech.
+ Jsem členem představenstva bytového družstva. Jaká je moje odpovědnost?
Statutární orgán SVJ či BD musí počítat s tím, že pokud přijme danou funkci, musí se z něj stát řádný hospodář. Nesmí tedy nechávat nic „vyhnít“. Důležité je např. právě včasné upomínání dlužníků. Kdyby se nějaká pohledávka stala nedobytnou, může se to obrátit proti danému předsedovi či členovi výboru, i když měl původně dobrou vůli. Doporučujeme nastavit jasný proces vymáhání pohledávky, kontrolovat správce při účtování a obecně dávat důraz na zpětnou vazbu od obyvatel domu.
+ Jak postupovat při vymáhání dluhu za správu domu?
Základem je nastavení procedury vymáhání. Ideální je poslat nejprve dobrosrdečnou výzvu jen emailem. Pak přitvrdit s písemnou výzvou (s dodejkou), pokud ani poté nedojde k uhrazení pohledávky, je čas předat věc advokátovi. S návrhem exekuce bych počkal, až vejde v platnost zmiňovaná úprava zákona. Tak budete mít záruku, že z prodeje bytu dlužníka budou přednostně umořeny pohledávky za správu domu nebo alespoň jejich část. Změny v zákoně by měly vstoupit v účinnost přibližně za tři měsíce. Podle toho, kdy vyjde příslušná Sbírka zákonů.
+ Na koho se obrátit, když chceme jako společenství vlastníků podat návrh na exekuci, insolvenční řízení?
Návrh na exekuci se podává až po vyhraném soudním sporu o konkrétní dluh. Je tedy vhodné to nechat na právním zástupci, advokátovi, který SVJ či BD v daném řízení zastupoval. Náklad by neměl být víc než několik hodin práce. Návrh na zahájení insolvenčního řízení či přihlášku do insolvenčního řízení může podat také advokát.
Prostřednictvím sousedského portálu Sousedé.cz můžete nyní využít hodinovou konzultaci právníka zdarma. Tu naleznete v úplně nové sekci https://www.sousede.cz/sluzby/, která nabízí přehled ověřených služeb a dodavatelů potřebných pro snazší správu domu.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D, advokát spolupracující s portálem Sousedé.cz
Další důležité dokumenty, které usnadní správu vašeho domu (vzory stanov, přednášky…), naleznete zdarma po registraci na https://www.sousede.cz/spolecenstva/predsedove-svjbd.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*