Legislativa

Návrh věcné novely stavebního zákona nezjednoduší stavebního řízení

Poslanecká sněmovna schválila takzvanou odkladovou novelu nového stavebního zákona. Ročním odkladem účinnosti zákona tak získala vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj čas k přípravě věcné novely zákona, jejíž návrh je již rovněž zveřejněn. Podle připomínek Frank Bold Advokátů však tento návrh nepovede ke slibovanému zjednodušení stavebního řízení.

Nový stavební zákon byl schválen vloni spolu se zákonem, který změnil 58 souvisejících předpisů. Cílem bylo zásadně reformovat stavební právo, zejména zjednodušit a integrovat rozhodování a zavést novou soustavu státních stavebních úřadu. Nová vláda už v programovém prohlášení deklarovala, že v zákoně provede podstatné změny.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
  1. Stavební úřady by musely být zachovány výhradně na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na krajských úřadech, kde je soustředěna naprostá většina dotčených orgánů.
  1. Veškeré podkladové akty z oblasti ochrany životního prostředí (včetně stanoviska EIA, tam kde je vyžadováno) by musely být integrovány do jediného rozhodnutí. Pro toto rozhodnutí by nebyla vydávána žádná další podkladová vyjádření.
  1. Rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o jejím vlivu na životní prostředí by muselo být vydáváno ve společném řízení. Proto by musela být místní příslušnost k vydání obou těchto  povolení upravena tak, aby u jednoho záměru obě rozhodnutí vydával vždy obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo krajský úřad. 
  1. Další podkladové akty (mimo oblast ochrany životního prostředí) by měly být v maximální možné míře integrovány do rozhodnutí stavebního úřadu nebo do rozhodnutí úřadu  životního prostředí. 
  1. V případě vyhrazených staveb by nejjednodušším modelem bylo, aby o nich rozhodoval stavební úřad sám podle původního modelu integrace. Pokud by to nebylo možné, tak ve společném řízení s krajským úřadem nebo s Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

-red-

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*