Legislativa

Daňové novinky 2018


Průměrná mzda poroste i letos, a tak si pojištěnci jak na zdravotním, tak na sociálním pojištění připlatí. Změny pojištěnce čekají i v rámci nemocenského pojištění. Novely zavedly dvě zcela nové dávky: otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Obě dávky mohou čerpat zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Zajímavý je také pozměňovací návrh, který přinesl vyšší nemocenské dávky při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti.
Průměrná mzda v ČR se zvýšila ze současných 28 232 korun na 29 979 korun. Vzrostla i minimální mzda, a to z 11 000 korun na 12 200 korun. „Pro osoby samostatně výdělečně činné se minimální zálohy na zdravotní pojištění zvednou o celých 118 korun měsíčně, tedy na 2024 korun. Zvedla se i výše minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění, a to ze současných 2061 korun na 2189 korun,“ upřesnila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.
Na zálohách si pojištěnci sice trochu připlatí, ale pozměňovací návrh k novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení zajistí vyšší nemocenské dávky při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Až do konce letošního roku platí, že pojištěnec čerpá po celou dobu nemoci dávku ve výši 60 procent denního redukovaného vyměřovacího základu. Od Nového roku si však pojištěnci při déle trvající pracovní neschopnosti polepší.
Od 1. ledna 2018 činí sazba pro nemocenské při trvání pracovní neschopnosti nebo karantény:

  • 60 % od 15. do 30. dne
  • 66 % od 31. do 60. dne
  • 72 % od 61. dne.

Další novinkou pro rok 2018 je takzvaná otcovská, tedy dávka otcovské poporodní péče. „Na tuto dávku má nárok pouze pojištěnec, který je v době nástupu účasten nemocenského pojištění. Aby otec OSVČ měl nárok na otcovskou, musí mít nemocenské pojistné placené alespoň tři měsíce. Zároveň musí být otcem dítěte nebo převzít dítě do péče nahrazující péči rodičů. Dítěti zároveň v době převzetí do péče nesmí být více než sedm let,“ upozornila Blanka Štarmanová. Otcovská je poskytována přesně týden a je třeba ji vyčerpat najednou, tuto dobu nelze dělit. Při narození vícerčat nebo převzetí do péče více dětí najednou náleží tato dávka jen jednou.
V rámci nemocenského pojištění bude k 1. červnu 2018 zavedena také dávka dlouhodobého ošetřovného. „Oproti dosavadní dávce na krátkodobé ošetřovné se doba poskytování prodlouží až na 90 dní. Mezi příjemci nově budou i členové z širšího rodinného okruhu. Dávka je navíc lépe dostupná i osobám samostatně výdělečně činným,“ popsala zásadní změny Blanka Štarmanová.
Nárok na tuto dávku může vzniknout:

  1. a) manželovi, manželce ošetřované osoby nebo registrovanému partnerovi, registrované partnerce ošetřované osoby,
  2. b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou, nebo pokud je to její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  3. c) manželovi, manželce, registrovanému partnerovi, registrované partnerce nebo druhovi, družce fyzické osoby uvedené v písmenu b)
  4. d) druhovi, družce ošetřované osoby nebo jiné fyzické osobě žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti

„Pojištěnec musí být účasten na nemocenském pojištění při zahájení ošetřování, a to v posledních čtyřech měsících po dobu alespoň 90 dnů. U osob samostatně výdělečně činných v posledních třech měsících. Zároveň musí mít písemné potvrzení ošetřované osoby a současně nevykonávat žádnou výdělečnou činnost,“ doplnila Blanka Štarmanová.
Ošetřovanou osobou se rozumí osoba, jejíž zhoršení zdravotního stavu vyžaduje minimálně sedmidenní hospitalizaci a následnou nezbytnou celodenní péči po dobu minimálně 30 dnů od propuštění z nemocnice. Na dávku dlouhodobého ošetřovného nemají nárok zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu, případně žáci a studenti ze zaměstnání jen v době školních prázdnin a osoby činné jako pěstouni.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*