Infoservis

Žádosti o Kotlíkovou dotaci nepřijímá pouze kraj Královéhradecký

Na pomoc nízkopříjmovým domácnostem při získávání ekologického zdroje vytápění byla v rámci programu Kotlíková dotace celkově vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Příjímání žádostí startovalo v jednotlivých krajích od června do začátku září letošního roku. Třináct ze čtrnácti krajů ČR prostředky z tohoto dotačního titulu aktuálně stále disponuje. Až na obyvatele Královéhradeckého kraje, který podle dostupných informací titul znovu otevře na jaře 2024, takže mohou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení o tento typ dotace ještě požádat. V jejím rámci lze dosáhnout až na 95 % výdajů za pořízení nového systému a její významnou výhodou je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují: žádost o poskytnutí dotace, kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu dosavadního kotle, fotodokumentaci dosavadního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci, potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

Je to výjimečná příležitost pro ty, kdo by si moderní, ekologicky i ekonomicky efektivnější systém sami pořídit nemohli. „S podáním žádostí mohou nízkopříjmovým domácnostem pomoci nezávislí odborníci stejně jako společnosti, které se specializují na OZE i dotační programy, jež je podporují,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. Mezi tyto organizace patří s 13 lety na trhu a více než 15 000 instalacemi podobných řešení i Schlieger. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*