Infoservis

Vsakování dešťové vody s biologickým dočištěním

Odvodnění zpevněné plochy skladového areálu LIDL o velikosti 6000 m2 bylo v dubnu 2017 realizováno formou vsakování dešťové vody zpět do půdy s biologickým dočištěním od ropných látek. Společnost MEA Water Management s.r.o. přišla s řešením čištění filtračním substrátem Biocalith MR, který biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Pod vsakovací galerii je do spodní vrstvy vsakovacích X-Boxů do výšky 20 cm nasypán substrát a podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88-94 procent od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností.
MEA_3D návrh vsakování sklad Lidl_bez popisů
Schéma návrhu odvodnění plochy 6000 m2
 V případě použití certifikovaného substrátu Biocalith K, který je schopen vázat těžké kovy, jako je olovo, zinek, měď, nikl, cín, chrom nebo kadmium, je účinnost více než 99%. Minimální životnost substrátu je 50 let (s odhadem až 80 let).
„Prodejní řetězec je tak první investor v České Republice, který si uvědomil, že ochrana půdy je zcela zásadní pro kvalitu podzemních vod a požádal o ekologické řešení čištění dešťové vody“, komentuje Jan Ochec, jednatel MEA Water Management s.r.o., a dodává: „Dosud jsme systém s víceúrovňovým filtračním substrátem instalovali pouze se žlaby MEA Clean pro čištění podzemních vod u pozemních komunikací, parkovacích ploch, garáží a jiných frekventovaných ploch znečištěných dopravou.“
 MEA_instalace vsakovací galerie s X_Boxy
Instalace vsakovací galerie s X Boxy
Voda ze zpevněných parkovacích a pojezdových ploch bývá čištěna centrálně pomocí odlučovačů ropných látek s různou účinností. Voda, která se dostane standardním čistícím procesem do retenčních nádrží, kanalizace nebo přímo do vsakovacích systémů bývá víceméně „čistá“. V závislosti na intenzitě srážek může ale ve vodě zbýt určité množství minerálních (ropných) lehkých látek. Firma MEA Water Management s.r.o. proto přišla s unikátním řešením dodatečného biologického dočištění, které je součástí vsakovacího systému a nevyžaduje žádné přídavné zařízení.
MEA_sypání filtračního substrátu Biocalith do vsakovací galerie
Sypání filtračního substrátu Biocalith do vsakovací galerie
Průběh realizace odvodnění skladové plochy s biologickým dočištěním vody
V průběhu března až dubna 2017 probíhala realizace návrhu vsakování pro zpevněnou plochu skladového areálu LIDL o velikosti 6 000 m2. Návrh provedl projekční tým MEA na základě hydrotechnického výpočtu a hydrogeologického posudku okolní zeminy. Objem vsakovací galerie byl navržen v závislosti na vsakovacích podmínkách na 254,86 m3. Vsakovací galerie se skládá z vsakovacích boxů MEA X-Box velikosti 600x600x600 mm, jejímž středem prochází kontrolní a čistící box po celé délce přes 42 metrů, který tvoří kontrolní a čistící páteř systému. Sestava je položena na podkladní štěrk a první vrstva 200 mm vysokých X-Boxů je vyplněna filtračním substrátem Biocalith MR v objemu 56 m3. Vsakovací systém je napojen na nátokovou šachtu, zabalen do geotextilie a zasypán. Bezúdržbový vsakovací systém je odolný vůči mrazu, tlaku a dokáže biologicky dočištěnou srážkovou vodu přivést zpět do půdy.
MEA_finální povrchová úprava půdy nad vsakovací galerií
Finální povrchová úprava půdy nad vsakovací galerií

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*