Infoservis

VELUX v roce 2016

Společnost VELUX by Vás tímto ráda informovala o jejím fungování v roce 2016 na českém a slovenském trhu. A také Vás seznámila se zprávou o společenské odpovědnosti za uplynulý rok, kterou každoročně publikuje a která odráží její aktivity a závazky vůči společnosti. Zároveň by se ráda podělila i o pokrok, který v této oblasti dosáhla.
VELUX_BRNO headquarter_RGB_low
„V České republice jsme v uplynulém roce registrovali celkovou zlepšenou ekonomickou situaci. Meziroční růst HDP dosáhl 2,3 %. Počet stavebních povolení u bytových staveb meziročně vzrostl o 7 %. Tento pozitivní trend u makroekonomických ukazatelů se projevil i v segmentu střešních oken, kde jsme v roce 2016 zaznamenali zvýšenou poptávku po našich výrobcích. Náš celkový obrat v roce 2016 činil 591,4 mil Kč a byl o 9 % vyšší než v roce 2015. Společnost také zvýšila počet svých zaměstnanců v roce 2016 na 54 ve srovnání s 50 zaměstnanci v roce 2015, doplnil Martin Motyčka, finanční manažer VELUX ČR/SK.
„Pro srovnání, ve Slovenské republice v roce 2016, měřeno růstem HDP, ekonomika meziročně rostla o 3,3 %. Počet stavebních povolení u bytových staveb meziročně vzrostl o 16 %. Celkový obrat naší společnosti v roce 2016 činil 5,4 mil EUR a byl o 3 % vyšší než v roce 2015. Průměrný počet zaměstnanců se příliš nezměnil. Naše společnost zaměstnávala 11 zaměstnanců v roce 2016 ve srovnání s 10 zaměstnanci v roce 2015,“ dodal Martin Motyčka.
Zpráva o společenské odpovědnosti, jejíž plné znění můžete získat zde: www.velux.com/csrreport oceňuje zejména pokrok ve využívání dřeva z certifikovaných zdrojů ve výrobě.
Za pozornost stojí zejména:

  • 98 % dřeva využívaného ve výrobě pochází z certifikovaných zdrojů, z lesů s trvale udržitelným hospodařením. Což představuje třikrát lepší výsledek, než je celosvětový průměr a přibližuje se našemu cíli pro rok 2020, který jsme si stanovili na 99 %.
  • 97 % produkčního odpadu je recyklováno nebo využito při výrobě energie.
  • Na milión pracovních hodin připadá pouze 1,9 nehody, která se stane na pracovišti – to je pětkrát méně, než je běžné ve srovnatelné výrobní oblasti.
  • 100 %, tedy všechny výrobní závody VELUX jsou certifikované podle ISO 14001 (Životní prostředí), OHSAS 18000 (Ochrana zdraví), ISO 9001 (Kvalita) a ISO 50001 (Energie).

Report za rok 2016 se věnoval také široké škále aktivit, mezi které patří:

  • Aktivity společnosti VELUX zaměřené na podporu životního prostředí pro všechny, včetně dokončení již sedmadvacáté ukázkové budovy – zrenovovaného sociálního bydlení v Bruselu.
  • Způsoby, jakými společnost VELUX řeší cíle OSN pro udržitelný rozvoj.
  • Charitativní a neziskové granty poskytované Nadacemi VELUX ve výši 155 milionů EUR.

„Těší nás, že se nám daří pokračovat ve zlepšování směrem ke stanoveným cílům v oblasti udržitelnosti, a že je můžeme v této zprávě demonstrovat,“ říká Mikkel Skott Olse.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*