Infoservis

V soutěži Dopravní stavba hlasujte o Cenu veřejnosti do 17. června

Z loňského udílení cen

V 21. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023 soutěží 33 projektů nominovaných na titul.

Do soutěžního ročníku mohly být přihlášeny dopravní stavby nebo jejich části, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Mezi inovativní a technologicky progresivní směry patří i využívání kompozitních materiálů a konstrukcí z nich vytvořených.

Na vybraných dopravních stavbách se používá kompozitní materiál (například MEA) pro nosné konstrukce ochranného zábradlí, lávek, zakrytí, poklopů, žebříků, schodišť atd. Kompozitní konstrukční profily a rošty jsou pevné, lehké, odolné proti chemii, solím i nepříznivým podmínkám. Nevyžadují téměř žádnou údržbu a nekorodují. Pochozí plochy mají navíc protiskluzovou úpravu. Kompozitní materiály nahrazují železné, ocelové i dřevěné konstrukční prvky.

Kompozit může být využit i pro atypická řešení pro odvodnění, například vnější otevřený žlab na mostě.  U železničních mostů se často instalují kompozitní rošty s protiskluzovou úpravou, které zvyšují bezpečnost, ale současně také výrazně sníží hlučnost železniční trati a nároky na pravidelnou údržbu. 

Kompozitní konstrukce MEA jsou součástí pět soutěžících objektů, konkrétně dopravních staveb.

Jde o tyto následující stavby:

Mobilní protihlukovou stěnu u D1 PHS Formanská (vlevo) (SWIETELSKY stavební s.r.o., přihláška č. 17)

  Mobilní protihluková stěna, Praha – Újezd u Průhonic. Instalace mobilní protihlukové stěny na 3,166–4,094 km dálnice D1 ve směru na Prahu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo odhlučnění přilehlého zastavěného území Újezdu u Průhonic a následné zkvalitnění života tamních obyvatel.

  Zkapacitnění obchvatu stávající dvoupruhové silnice na čtyřproudovou dálnici D7 Louny (PRAGOPROJEKT, a.s., přihláška č. 19)

  Zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřproudovou dálnici D7 (součást hlavního tahu Praha – Chomutov – SRN). Hlavní trasa o délce 6130 m je realizována v kategorii D25,5/100. Náhrada kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice S 11,5 čtyřproudovou komunikací, tj. dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Instalací oplocení dálnice je výrazně eliminována možnost střetu jedoucích vozidel se zvěří.

  Odstranění úrovňového přejezdu na I/35 Ktová (M – SILNICE a.s., přihláška č. 21)

  Novostavba, přeložka silnic I/35 v úseku mezi obcí Hrubá Skála-Borek a obcí Ktová. Odstranění úrovňového železničního přejezdu, vybudování nového žel. mostu a místní komunikace včetně přeložek IS a úprava chodníků, nová PHS. Součástí stavby byly dva mostní objekty, opěrná gabionová zeď, přeložka komunikace II. třídy a nově navržené odvodnění komunikace.

  Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) (EUROVIA CZ a.s., přihláška č. 23)

  Rekonstruovaný úsek železniční trati délky 8,756 km, vedený ve stávající stopě, je součástí evropské základní sítě na rameni Praha-Regensburg a i pro vnitrostátní a silně využívanou příměstskou dopravu. Došlo ke zvýšení kapacity tratě a její provozní spolehlivosti, bezpečnosti provozu a cestujících v oblasti, kde byl železniční provoz zahájen již roku 1862.  Stavba umožňuje bezbariérové užívání a respektuje ekologické prvky stability krajiny.  

  Rekonstrukce železniční trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC (EUROVIA CZ a.s., přihláška č. 25)

  Rekonstrukce trati mezi železničními stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí se nachází na hlavním železničním koridoru Praha – Česká Třebová, jedná se tedy o stavební akci značného významu a jeden z posledních nerekonstruovaných úseků 1. koridoru. Jejím hlavním přínosem bude zlepšení technického stavu a parametrů trati, zvýšení rychlosti, dopravní propustnosti, bezpečnosti a spolehlivosti provozu a také zajištění bezbariérového a mimoúrovňového přístupu cestujících na nástupiště v žst. Brandýs nad Orlicí. Význačnými úpravami prošla i stanice Brandýs nad Orlicí, kde jsou zřízena nová bezbariérově přístupná nástupiště s odvodňovacími žlaby MEA, včetně moderních přístřešků a byla rekonstruována i výpravní budova.

  Hlasování o Cenu veřejnosti bude ukončeno v pondělí 17. 6. 2024 v 21.00 hod. Výsledky pořadatel zveřejní na Galavečeru soutěže 25. 6. 2024 a následně na stránkách soutěže. Organizátoři se snaží o profesionální prezentaci zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

  Více o kompozitních konstrukcích MEA: https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/productgroups/kompozitni-rosty-a-konstrukce-zebriky-a-zabradli/

  Zdroj foto: web soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku

  -red-

  Vložit komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  *