Infoservis

V Brně vyroste moderní kardiovaskulární a transplantační centrum

V Brně-Bohunicích vyroste nová budova vysoce specializovaného Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Zvýší se tím lůžková kapacita centra o 35 lůžek a lékaři budou mít k dispozici o jeden operační sál více. Projekt „Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů CKTCH.

Výstavbu v konsorciu stavebních dodavatelů realizuje společnost SYNER: „S realizací nemocničních a laboratorních budov máme bohaté zkušenosti a jsme rádi, že se můžeme podílet i na tomto moderním pavilonu. Po dokončení objekt nebude přínosem pouze pro Jihomoravský region, ale také pro spádové oblasti a troufnu si tvrdit, že pro celou republiku. Vznikne jedinečné centrum s operačními a hybridními sály, a to za jediným účelem: aby se zkapacitnil počet zákroků a zkrátily se čekací lhůty na náročné a specializované operace. Z pohledu stavařů bude budova v mnoha směrech také jedinečná: jako zdroj tepla a chlazení jsou navrženy geotermální vrty, které jsou unikátní v tom, že budou sahat do hloubky 320 metrů. Defacto desetkrát hlouběji, než bude výška objektu, v součtu jde o bezmála 12 kilometrů dlouhé vrtné pole,“ uvedl k projektu CKTCH Robert Špott, jednatel SYNER.

Koncepce architektonického řešení CKTCH je těsně provázaná s okolními objekty: GPK (gynekologicko-porodnická klinika) a lékárnou. Všechny tři objekty budou představovat jednotný celek, mají shodné členění fasád a liší se pouze barevným odstínem. Součástí budoucího objektu budou veškeré ambulance a základní vyšetřovací komplementy včetně laboratoří, operační sály, jednotky intenzívní medicíny a klasické lůžkové jednotky, dále bude v objektu umístěno také veškeré provozní, technické a personální zázemí. „Protože se jedná o medicinální zařízení, projektant do něj zakomponoval různé potřebné standardy, jako například potrubní poštu pro automatizovanou přepravu laboratorních vzorků, sklotapety s omyvatelným povrchem na pokoje JIP, povrchy podlah budou mít chemickou odolnost s odpovídající elektrostatickou vodivostí a také aspekty udržitelnosti, ať už v podobě zelené střechy či FVE panelů,“ doplnil jednatel Špott.

CKTCH je největším kardiochirurgickým pracovištěm na Moravě s kompletním programem srdečních operací a intervencí a také druhým největším transplantačním centrem v České republice s programem transplantací srdce, jater a ledvin.

V současné době funguje CKTCH na několika místech. Od roku 2001 se nezměnil počet lůžek ani prostorové dispozice, došlo ale k významným změnám v objemu a struktuře poskytované péče a technologickém vybavení. Proto jsou stávající prostory kapacitně nedostatečné a zároveň není možné jejich další rozšiřování v rámci areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Stavbu nového sídla centra ve čtvrtek 4. července v areálu Fakultní nemocnice Brno slavnostně zahájili poklepáním na základní kámen předseda vlády České republiky Petr Fiala, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Crha, zástupci CKTCH v čele s ředitelem Petrem Němcem a představitelé stavebního konsorcia: jednatel SYNER Robert Špott, výkonný ředitel GEOSAN GROUP Kamil Vykydal, výrobní ředitel pro oblast Morava UNISTAV CONSTRUCTION Martin Čaňo a obchodní náměstek IMOS Brno Emerich Koudelka.První pacienti se zde budou léčit v roce 2026.

„Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie je jedním z klíčových pracovišť svého typu v České republice. Jsem proto nesmírně rád, že se podařilo připravit projekt na rozšíření kapacit, který přispěje ke zvýšení dostupnosti poskytované péče širšímu okruhu pacientů nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale i Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje. Je na místě poděkovat i Evropské unii, která na tento projekt přispěla takřka 1,3 miliardy Kč. Těším se, až se nové prostory otevřou a budou sloužit pacientům i zdravotníkům,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vrchní ředitel Sekce fondů EU MPO Marian Piecha k slavnostnímu zahájení stavby uvedl: „Jedná se o zásadní investici, která odborníkům i pacientům zajistí odpovídající zázemí, zvýší komfort a dostupnost péče v ČR. Tato investice je realizovaná v rámci Národního plánu obnovy, jehož cílem je modernizovat a posílit Česko a který je financovaný z Nástroje pro oživení a odolnost. Z těchto prostředků EU jde na investice a reformy ve zdravotnictví celkem téměř 12,5 miliardy korun.“

„Výstavba nového kardiovaskulárního a transplantačního centra v Brně je pro Jihomoravský kraj významným krokem vpřed. Tento projekt nejenže zvýší kapacitu lůžek a operačních sálů, ale také zlepší péči o pacienty a umožní lékařům využívat další nejmodernější technologie. CKTCH Brno je zásadním článkem zdravotní péče nejen pro náš kraj, ale i za hranicemi jižní Moravy,“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

„Brno je dlouhodobě městem s velkou koncentrací center vysoce specializované péče s významným nadregionálním dosahem. Vítám, že zřizovatelé těchto subjektů i jejich managementy stále hledají cesty, jak dosáhnout toho, aby byla špičková zdravotní péče co nejvíce dostupná. Se zájmem sleduji, že díky tomu v našem městě vznikají stále nová moderní pracoviště, což je i případ dnes symbolicky zahájené stavby Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny. Zdraví občanů a zdravotnictví jsou pro nás významnou prioritou. Děláme vše pro to, aby v Brně fungovala vzájemná komunikace a spolupráce nejen v této oblasti, ale i tam, kde přímo město může zkvalitňovat nebo rozšiřovat související veřejné služby, což je v lokalitě Bohunic například kapacita veřejné dopravy nebo parkovacích míst,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

-jik-

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*