Infoservis

Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy

Pokud má mít využívání metody BIM ve veřejné správě očekávané přínosy, musí zaměstnanci jednotlivých veřejných organizací disponovat potřebnými znalostmi a kompetencemi. Proto je také součástí vládní Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy úkol vytvořit Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci jej připravil a již v září 2023 projednal s klíčovými stakeholdery. Nový systém vzdělávání, ale také přínosy digitalizace stavebnictví a sdílení informací o stavbě, představí na sérii seminářů. Ty pořádá ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM – buildingSMART ČR (czBIM) v jednotlivých krajích Česka. První setkání se uskuteční již 30. listopadu 2023 v Pardubickém kraji, další je naplánováno na 11. ledna 2024 do kraje Karlovarského. Semináře jsou určeny zástupcům veřejných zadavatelů, zejména pracovníkům odborů investic, správy majetku, veřejného zadávání atp. Seminář účastníky seznámí s přínosy digitalizace obecně, jak pracovat s informacemi a spravovat je, ale také jak zadat stavební zakázku s využitím metody BIM. To vše pomocí praktických příkladů a vzorů z praxe.

Semináře jsou organizovány společně Agenturou ČAS a sdružením czBIM – buildingSMART ČR a povedou ho přední odborníci spolupracující s oběma organizacemi. První se uskuteční v sále pro jednání zastupitelstva Krajského úřadu Pardubického kraje 30. listopadu 2023 od 9 do 15 hodin. Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na stránkách České agentury pro standardizaci. Účastnický poplatek je 1 250 Kč včetně DPH. Semináře jsou určeny pro zástupce zadavatelů veřejných stavebních zakázek, jejichž potřebám bude přizpůsoben program.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*