Infoservis

Stavíte krb? Nahlédnutí do technické normy může zachránit život

Klesající teploty a počínající sychravo za oknem možná oživí dlouhodobý plán na pořízení krbu. Vždyť plápolající oheň může nejen navodit příjemnou atmosféru, ale třeba i snížit náklady na vytápění domu, hlavně na začátku a konci topné sezóny. Jakkoli v nás může oheň v krbu vyvolávat libé pocity, představa plamenů šlehajících z oken bytu či domu už je příjemná méně. Není dobré zapomínat, že stavbou krbu pouštíme do svého bytu otevřený oheň. Proto je na místě nejen chovat se obezřetně při používání krbu, ale dbát i na pravidla pro jeho postavení tak, abychom ho mohli bezpečně provozovat. Ta lze najít v české technické normě. V případě krbů by nás měla zajímat zejména ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, a samozřejmě také ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Obě jsou dostupné jednotlivě na e-shopu České agentury pro standardizaci. Věděli jste například, že podlaha pod krbem a ve vzdálenosti nejméně 800 mm ve směru kolmém na otevřenou, popřípadě otevíratelnou stranu ohniště, a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou musí být z nehořlavého materiálu? Zároveň krb musí být vždy postaven nejlépe na betonové nebo jiné pevné desce z nehořlavého materiálu? Může se to zdát jako banalita. Pokud tyto parametry nedodržíte, hrozí, že by vám v případě nehody mohla pojišťovna odmítnout plnění. 

„Představení e-shopu České agentury pro standardizaci v minulém roce přineslo zásadní změnu v přístupu k technickým normám i pro běžnou veřejnost. Nyní si lze jednoduše koupit příslušnou normu i jednotlivě a může to udělat úplně každý. V elektronické formě si ji pak může zobrazit téměř okamžitě,“ zdůrazňuje Zdena Slaná, ředitelka odboru normalizace České agentury pro standardizaci a dodává: „Od roku 2022 jsou navíc technické normy, jejichž dodržování vyžadují právní předpisy dostupné zdarma prostřednictvím takzvaného sponzorovaného přístupu. To platí i o ČSN 73 4230, přístup k ní tak může mít každý zdarma, stačí se zaregistrovat.“

Právní úprava ukládá příslušnému resortnímu ministerstvu, aby v případě, kdy zahrne některou technickou normu do právního předpisu (zákona či vyhlášky) zajistil zdarma přístup k ní všem, kterých se může norma týkat. Ministerstva tuto zákonnou povinnost plní tím, že si zpřístupnění těchto norem všem občanům Česka objednávají u České agentury pro standardizaci. Tato služba se nazývá sponzorovaným přístupem.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*