Infoservis

Soutěž stavebních rozpočtů

Třetí, čtvrté a jedenácté místo obsadili studenti oboru konstrukce staveb českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické v soutěži stavebních škol a fakult Rozpočtujeme s Callidou. Ta se letos konala v Praze už po dvaadvacáté a zapojili se do ní také posluchači ČVUT Praha i VUT Brno.
simanek_2
Bronzový Roman Šimánek
Úkolem bylo během tří hodin zpracovat položkový rozpočet na část novostavby rodinného domu a na rekonstrukci několika místností dalšího objektu. Znamenalo to prokázat nejen znalost rozpočtového softwarového programu, ale i technologických postupů jednotlivých stavebních prací.
„Hodnotilo se množství práce, kterou jsme v časovém limitu zvládli, protože už předem autorka zadání upozornila, že je připravené tak, aby se nedalo stihnout. Dalším kritériem byla přesnost a správnost výběru položek a výpočtu kubatur. Důležité tedy bylo se trochu orientovat ve stavebních technologiích, které se lze také naučit při odborných praxích, zahrnutých do výuky. Pak je třeba být alespoň trochu gramotný při práci s počítačem, zvládnout základní matematiku a mít hrubou představu o cenách jednotlivých stavebních prvků,“ vysvětluje celkově třetí Roman Šimánek. Hned za ním skončil Jan Bednář a jedenáctý pak Michal Šimek.
Rozpočty staveb se na VŠTE vyučují v rámci předmětu oceňování a rozpočtování staveb čtyřletého bakalářského oboru Konstrukce staveb, který zde lze studovat rovněž v navazujícím magisterském programu. Ten trvá jeden a půl roku.
„Kvalitní rozpočet je základem efektivity při výstavbě a nakonec i při provozování stavby v průběhu jejího životního cyklu. Dnes už k němu kalkulačka nestačí, ale je potřeba kvalitní software a znalosti, jak s ním pracovat,“ říká Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D., vedoucí Katedry stavebnictví. Poznamenává přitom, že software Callida je navíc předzvěstí nových časů, zejména se současným rozmachem modelování v 3D a celkovou digitalizací stavebnictví. „Zde už nepůjde pouze o správnou kalkulaci nákladů na stavbu, ale také řízení nákladů při výstavbě i provozování a to plně v souladu s koncepcí vlády Společnost 4.0 z konce loňského roku a digitalizací trhu,“ dodává. Studenti se proto na VŠTE nepřipravují jen na nyní ve stavebnictví užívané procesy, ale zejména na ty, které je po absolvování budou čekat v digitálním věku.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*