Infoservis

Role vodíku v Evropě a České republice

V Praze konal již 2. ročník konference H2 HEATING, který přilákal odborníky z celé České republiky i zahraničí. Tato událost zaměřená na využití vodíku v oblasti energetiky budov nabídla účastníkům řadu inspirativních přednášek a praktických ukázek nejnovějších vodíkových technologií. Časopis STAVITEL byl mediálním partnerem konference.

BLOK PRVNÍ: STRATEGIE A LEGISLATIVA

První blok konference H2 HEATING 2024 se zaměřil na strategické a legislativní otázky týkající se využití vodíku pro energetiku budov. Tento blok nabídl široký pohled na současnou situaci a budoucí směřování vodíkových technologií v České republice i v Evropě.

Konferenci zahájil Walter Sodomka, ředitel APOKS, který zdůraznil důležitost vodíku pro budoucí energetické strategie, podtrhl klíčovou roli vodíku v přechodu na udržitelnou energetiku a vyzvedl potřebu podpory inovací a výzkumu v této oblasti. Následně vystoupil pan Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, který představil národní strategii pro implementaci vodíku do energetického mixu České republiky. Oznámil posluchačům, že vodíková strategie je připravena ke schválení v červnu letošního roku a zdůraznil ideální cenové rozmezí vodíku pro jeho konkurenceschopnost na úrovni 2-3 eur/kg.

DRUHÝ BLOK KONFERENCE BYL VĚNOVÁN PŘEDEVŠÍM KONKRÉTNÍM INFORMACÍM O ENERGETICE BUDOV

V úvodu vystoupil Valtr Sodomka (APOKS) a seznámil posluchače se základními vlastnostmi vodíku, jeho výrobou, možnostmi skladování, transportu a spotřeby. Zakončil zdůvodněním, proč je výhodné uvažovat o využití vodíku v energetice staveb. Na tuto přednášku navázal Michal Čejka (CPD), který pohovořil o energetice budov obecně se závěrem, že energetika budov musí být řešena komplexně a systematicky, přičemž technologie musí jít ruku v ruce s architektonickým a stavebním řešením. Další příspěvek Pavla Čermáka (obec Kamenice) již nastínil energetickou situaci konkrétního urbanistického celku, tedy komplexu budov v majetku místní obecní samosprávy, která dokladovala složité hledání stabilního zdroje a úložiště energie.

TŘETÍ BLOK PŘEDSTAVIL VODÍKOVÉ REALIZACE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Úvod bloku se nesl v duchu projektů realizovaných APOKS, které představil ředitel Walter Sodomka. APOKS v současné chvíli dokončuje projekt vodíkového pracoviště, kdy do září letošního roku bude v Kamenici u Prahy zprovozněna kancelář vytápěná kotlem spalujícím blend vodíku se zemním plynem a kotlem spalujícím 100 % vodík. Vznikne zde prostor pro představení této technologie, který bude sloužit pro potřeby odborné i laické veřejnosti. Aktuální informace je možné sledovat na www.h2vpraxi.cz .

Dalším prezentovaný projektem APOKS je připravovaný soběstačný vodíkový dům. Tento projekt je ve fázi přípravy, kdy v současné době probíhá výstavba hrubé stavby a finalizuje složení mezinárodního konsorcia, který tento projekt bude v rámci evropského dotačního programu realizovat. Jedná se o projekt soběstačného domu, pro jehož potřebu energie bude sloužit právě vodík, který bude vyráběn z energie získané pomocí fotovoltaiky. Tento dům, bude sloužit jako samostatný objekt nezávislý na dodávkách energie, pro prezentaci, zkoušení a aplikaci moderních vodíkových technologií.

ČTVRTÝ BLOK KONFERENCE BYL VĚNOVÁN ZAHRANIČNÍM ZKUŠENOSTEM

V úvodu tohoto bloku vystoupila Veronika Buková z asociace APOKS a shrnula globální situaci týkající se výroby a využití vodíku v Evropě a blízkém okolí. Detailněji přiblížila situaci využití vodíku v budovách v Nizozemí, kde jsou již v současné době realizovány projekty, ve kterých jsou vybrané lokality připojeny na odběr 100 % vodíku. Další projekty probíhají nebo jsou před zahájením. Nizozemské vodíkové projekty, které APOKS navštívil se uskutečňují s významnou podporou státu a místní samosprávy. V rámci projektů probíhá intenzivní komunikace s obyvateli dané lokality. O vodíkových projektech v Německu informoval František Humhal ze společnosti GasNet. Zmínil zajímavý projekt vodíkového polygonu H2-Infra v Bitterfeld-Wolfen, který je zaměřen na efektivní a bezpečný provoz vodíkových sítí a dále přiblížil projekt DVGW H2-20 ve Schopsdorfu, spočívající v přimíchávání vodíku do zemního plynu v obci a okolních obcích. František Humhal mimo jiné vypíchl přínos projektu DVGW H2-20 pro aktualizaci a nastavení systému technických pravidel v Německu.

-jik-

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*