Infoservis

Připojovací armatury pro pitnou vodu

Nezávadnost pitné vody je bedlivě sledovaný faktor, ať už se jedná o sanitární prostory v soukromém či veřejném sektoru. Bez odborné instalace a kvalitních armatur se péče o čistotu a nezávadnost pitné vody v žádném případě neobejde.
pripojovaci armatury Schell 05ventil_SCHELL_COMFORT_033920699
Připojovací armatura Schell a ventil Schell Comfort

Evropská norma EN 1717 se týká ochrany pitné vody před znečištěním v instalacích pro pitnou vodu, přesně popisuje použití a instalaci ochranných armatur pro různá zařízení pro pitnou vodu. Tato instalační norma platí pro všechny instalace na pozemku, uvnitř budov a také pro domácí použití. Německý výrobce Schell Armaturen nabízí široký program armatur, při jejichž použití jsou tyto normy dodrženy. Široká paleta produktů vodovodních armatur pro všechny důležité instalace uvnitř domu zahrnuje:
– připojovací armatury praček a myček nádobí
– výtokové ventily ve sklepě a v garáži
– uzávěry pro vnitřní i venkovní prostory
– připojení pro sprchové hadice
Jejich nejdůležitějším cílem je zamezit případnému zpětnému toku vody nebo tekutin do rozvodů pitné vody. To se může stát následovně:
Zpětné sání: vzniká, když je v přívodním rozvodu podtlak oproti připojené odběrné armatuře. Voda tak může vniknout bez stanovených bezpečnostních/jistících armatur do systému pitné vody.
Zpětný tlak: při různém tlaku mezi rozvody teplé a studené vody a mezi armaturou, která má za směšovacím ventilem použit uzavírací ventil, může být vtlačena voda
s vyšším tlakem do potrubí s tlakem nižším.
Zpětný tok: z důvodu tíže z vyššího zařízení do níže ležícího /zásobník se vyprázdní/.
Pravidelná přezkoušení a stanovená jištění:
Jistící/ochranné zařízení, jako např. zpětnou klapku, je nutno podrobit opakované funkční zkoušce. Intervaly jsou různé podle druhu stavby, poškozené nebo vadné díly musí být nahrazeny novými. Schell nabízí odběrné/připojovací armatury s takovými pojistnými prvky pro oblast domácností. Tyto armatury jsou přezkušovány nezávislými institucemi podle příslušných norem a obdržely německý certifikát nezávadnosti ve styku s pitnou vodou DVGW.
Norma EN 1717 uvádí 5 kategorií tekutin, které představují potenciální ohrožení. Aby se zabránilo zpětnému sání nebo zpětnému tlaku, musí být instalovány jistící armatury. Přitom se přihlíží k tomu, aby podle rizika ohrožení příslušných tekutin, byla učiněna náležitá ochranná opatření. A podle toho jsou v normě EN 1717 rozvrženy do pěti kategorií, které popisují konkrétní možnosti nebezpečí.
Ochranné armatury mohou být samostatnými armaturami nebo součástí odběrných/připojovacích armatur. Pro určité použití je předepsána také kombinace různých skupin výrobků (zpětné klapky a přivzdušňovače potrubí) nebo použití ve zdvojeném provedení (dvojité zpětné klapky). Ochranné armatury jsou řazeny v EN 1717 podle skupin (první písmeno) a podle typů (druhé písmeno). Ke všem variantám nabízí firma Schell příslušný typ ventilu s odpovídajícím typem jištění.

Zpětná klapka (EB)

pripojovaci armatury Schell 01pripojovaci armatury Schell 02
Funkce: ve směru toku vody otevírá proud sedlo ventilu, osazené pružinkou. Pokud by tekla voda v protisměru, zůstane ventil zavřen. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku.

Přivzdušňovač potrubí (DA), typ C

pripojovaci armatury Schell 03pripojovaci armatury Schell 04
Funkce: pod tlakem ve směru toku je ventil zavřen. Při poklesu tlaku se ventil automaticky otevře a zabraňuje zvyšování tlaku směrem k přívodu vody z rozvodu. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*