Infoservis

Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY!

Dvacátý šestý ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1.června 2018. Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo uživatel. Současně je možné přihlásit svá díla i do soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2018 a URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2018.

Přihlášku do soutěže najdete na webových stránkách STAVBA ROKU: http://static.stavebniakademie.cz/documents/sr2018/podminky_sr2018.pdf
Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České Republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, primátorky hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.
Připravuje se vypsání Zvláštních cen spojených s výzvami pro různé parametry stavby, které ohodnotí nejen odborná porota, ale i Sbor expertů.
Inspirujte se soutěžícími stavbami z loňského ročníku!
Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla. Postaveny musí být na území ČR, ale i v zahraničí při splnění soutěžních podmínek. Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018.
V případě realizace mimo naše území, musí být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.
Všechny přihlášené stavby jsou představeny v tištěném katalogu Stavba roku, který si přečtou manažeři developerských a stavebních společností, významní investoři, přední projektanti, inženýři, i zástupci ministerstev, vysocí státní činitelé, úřady měst a obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej využívá jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.
Všechny stavby jsou posuzovány z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů.
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Více informací i přihlašovací formuláře do všech soutěží najdete na www.stavbaroku.cz.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*