Infoservis

Nástavba bytového domu v Olomouci: Nově se jezdí až do devátého

Pozemků na atraktivních místech není nekonečně mnoho, a proto investoři hledají nové přístupy, jak zájemcům umožnit bydlení ve vytoužené lokalitě. Jedním z příkladů může být řešení, které zvolili v Olomouci. Zcela nové patro na stávajícím bytovém domě vzniklo díky pórobetonu, konkrétně zdivu YTONG, střešnímu systému YTONG Ekonom a vápenopískovým tvárnicím Silka. Pro zvolený materiál hovořily rychlost a jednoduchost výstavby, akustické a tepelniěizolační vlastnosti a komplexnost řešení.
Nástavba Olomouc 027
Cenově dostupné bydlení zejména pro mladé rodiny představuje jeden z apelů, který často slýcháváme od zástupců místních samospráv. Na tuto poptávku zareagoval investor v olomoucké čtvrti Neředín, která patří mezi vyhledávané lokality pro bydlení. Řešení vedlo k tomu, že do výtahu museli přidat ještě jedno tlačítko pro volbu podlaží. Investor se totiž rozhodl na stávající osmipatrový panelový věžák dostavět další patro. Vzniklo tak 11 bytů s velmi pěkným výhledem do okolí, které splňují všechny aktuální bytové standardy.
Nástavba Olomouc 018
Tento postup skýtal oproti nové výstavbě hned několik výhod. V prvé řadě nebylo třeba shánět a pořizovat pozemek. Odpadla také jednání související s výstavbou „na zelené louce“. Investor mohl rovněž využít veškeré stávající inženýrské sítě fungujícího bytového domu. Nebylo třeba znovu instalovat elektřinu, vodu, odpady, teplovodní ani datové rozvody.
Jedenáct bytů s výhledem z 24 metrů
Nově vzniklé deváté nadzemní podlaží sestává z deseti bytů dispozice 2+kk a jedné garsoniéry. Ke každé bytové jednotce 2+kk přináleží dvě lodžie o výměře téměř tří čtverečních metrů, jež jsou přístupné z obou místností. Osm bytů má rozměry 32,4 m2, dva jsou o rozloze 35,8 m2 a garsoniéra poskytuje plochu 23,2 m2. Středem domu v podélné ose prochází chodba, v centru domu se nacházejí schodiště a výtahová šachta.Nástavba Olomouc 008Nástavba Olomouc 001
Výstavba začala v dubnu 2016 rozebráním stávajícího střešního pláště. „Nejdříve jsme se museli zbavit štěrku, polystyrenu a lepenky z původní střech,“ říká Stanislav Kolovrat, jehož společnost STAK-INVEST s.r.o. prováděla stavební práce.
Nástavba Olomouc 002Nástavba Olomouc 003
K výstavbě nového patra chtěl investor původně použít betonové panely. Z důvodu obtížné manipulace se však tohoto záměru vzdal a rozhodl se pro vyzdívání nového podlaží pomocí pórobetonu. Na panelový podklad se proto vyzdívalo pomocí tvárnic značky YTONG, které vynikají tepelněizolačními schopnostmi a nízkou objemovou hmotností.
Doprava materiálu na stavbu byla realizována v několika etapách vždy v závislosti na potřebách zhotovitele. Objednaný materiál byl dodán během dvou až tří dnů na paletách, které byly složeny u paty domu. Stavební firma si svépomocí zajišťovala vertikální dopravu. „Pro dopravu na střechu domů jsme využívali stavební výtah vedený po obvodě domu,“ vysvětluje Stanislav Kolovrat.
Pro vyzdívání byla použita obvodová tvárnice YTONG o tloušťce 300 mm. „Výhoda použitého materiálu spočívá v nízké objemové hmotnosti, která minimálně zatěžuje stávající spodní stavbu. Přesnost materiálu a snadnou opracovatelnost ocení pracovníci nejen při realizaci finálních omítek,“ říká Ing. Martin Nešpor, odborný poradce společnosti Xella CZ, která dodávala stavební materiál. Vyzdvihuje také relativně nízké náklady na dopravu materiálu (v rozporu se zamýšlenými panely, kdy by bylo třeba použít jeřáb), prakticky bezodpadové zdění a stejnou pevnost zdiva ve všech směrech.
Zdít rychle, přesně a efektivně
Klíčovým požadavkem investorů je rychlost výstavby zejména ve fázi hrubé stavby, kdy je třeba soustředit stavební techniku, najmout větší počet pracovníků, neustále dohlížet na precizní průběh stavby a dodržovat organizační opatření, aby se minimalizoval dopad prací na život v okolí (v tomto případě byl tento aspekt velmi důležitý, protože v osmi podlažích pod stavbou žili lidé). Stavební systémy YTONG zajišťují rychlé zdění. „Zdí se jednoduše na maltu, materiál je lehký, lehce se přesouvá na místo určení, bez problémů se opracovává a přiřezává,“ shrnuje výhody Ing. Martin Nešpor. Silka coby akustické zdivo je o poznání těžší, výhody spojené s přesností ale zůstávají.
Důležitým parametrem rychlého a spolehlivého zdění je ucelenost systému tak, aby byl řešen každý detail a nebylo nutné kombinovat přístupy různých výrobců. V tomto ohledu měli investoři při volbě YTONGu šťastnou ruku, protože stejný materiál mohli použít také pro řešení stropu, respektive střechy. Zde padla volba na YTONG Ekonom, tedy montovaný konstrukční systém pro stropy, který se skládá z železobetonových nosníků a vložek YTONG (λ = 0,13 W/(m.K)). „Položená konstrukce YTONG Ekonom se nemusí dodatečně nadbetonovávat a odpadají náklady spojené s použitím kari sítí a betonové směsi. Pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany,“ podotýká Ing. Martin Nešpor. Tento systém je primárně určen pro rodinné a bytové domy a občanskou výstavbu.
Konstrukci nové podlahy tvořily původní stropní betonový panel o tloušťce 120 mm, vyrovnávací vrstva z litého pěnobetonu (300 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,068 W/(m.K)) o tloušťce 40 mm, zvuková izolace (Mirelon, 10 mm) a hydroizolační stěrka (u keramických podlah). Keramická dlažba byla následně položena na schodištích, v chodbách, lodžiích, koupelnách a toaletách. Podlahy ložnic, obývacích pokojů a kuchyňských koutů tvoří plovoucí laminátová podlaha.
V návaznosti na použitá okna v nižních podlažích nakoupili investoři pro deváté patro plastová okna a balkónové dveře s výplní dvojsklem.
Bez dodatečného zateplení to nešlo
Hrubou stavbu bylo třeba ještě izolovat, aby dosáhla optimálních tepelněizolačních vlastností. „Samozřejmě se nabízela možnost použít tvárnici Lambda YQ o tloušťce 375, 450 nebo 500 milimetrů, kdy by nebylo třeba dodatečně zateplovat, ale investor se rozhodl jinak,“ podotýká Ing. Martin Nešpor. Obvodové zdi se tedy izolovaly polystyrénovými deskami o tloušťce 140 mm.
Zateplení musela pochopitelně podstoupit i střešní konstrukce. Na střešní systém YTONG Ekonom tak řemeslníci položili pěnový polystyren EPS Stabil (25 kg/m3, λ = 0,035 W /(m.K)). Spádování tepelné izolace bylo provedeno ve dvou vrstvách, minimální tloušťka dosahovala 180 mm. Následně stavební firma nanesla hydroizolaci v podobě dvou asfaltových modifikovaných pásů. Navrch přišla geotextilie a finální vrstvu tvoří kačírek.
Vnitřní úpravy stěn a stropů byly řešeny pomocí štukové omítky a malby (v koupelnách jsou na stěnách použity keramické obklady do výšky 200 cm). „V době realizace jsme ještě neměli k dispozici vnitřní tenkovrstvé, prodyšné omítky YTONG. Nyní je lze už objednávat a určitě bych je v tomto případě doporučil,“ doplňuje Ing. Martin Nešpor.
Vlivem „pouhého“ protažení stoupaček o jedno patro výše byl vcelku jednoduchý rozvod všech sítí do jednotlivých bytů. K vytápění slouží ústřední topení napojené na centrální zdroj energie. Každé topné těleso je osazeno termostatickými ventily a zařízením pro odpočet spotřeby. Pomyslné doplnění štítku devět do číselníku ve výtahu se konalo na začátku roku a od února si mohou výhled z pěkných bytů užívat noví vlastníci a nájemníci.
Nástavba Olomouc 025
 
 
Infobox
Nástavba bytového domu v Olomouci
Investor: Apollon Property, a. s.
Generální projektant: Ing. Miloš Chládek
Odpovědný projektant: Ing. arch. Luděk Šamšula
Začátek stavby: duben 2016
Byty k nastěhování: únor 2017
 
Použitý materiál:
Stropní nosník YTONG: 242 ks
Stropní vložka YTONG: 3660 ks
Nosné zdivo YTONG: 24 pal.
Výplňové zdivo YTONG: 41 pal.
Silka: 160 pal.
Obvodová tvárnice P2-400 300 mm: 230  palet
Příčkové zdivo: 18 palet

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*