Infoservis

Konference Sanace a rekonstrukce staveb a WTA

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební, Vysokého učení technického v Brně pořádá ve dnech 28. – 29. listopadu 2018 40. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ a 20. mezinárodní konferenci WTA 2018 „CRRB – 20th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building“.

Obě konference se bude konat na Fakultě stavební VUT v Brně, Veveří 95.
Kompletní pozvánku se základními informacemi naleznete na webu www.wta.cz/konference
Více informací o mezinárodní konferenci CRRB 2018 – http://crrb.wta.cz
Letošní 40. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí: ochrana a sanace dřevěných konstrukcí; povrchové úpravy; restaurování kamene; sanace zdiva; sanace betonových konstrukcí; fyzikálně chemické vlastnosti; statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb.
Pro letošní konferenci byla zvolena tato nosná témata:

  1. Sanace a rekonstrukce historických a současných staveb,
  2. Nové sanační materiály a možnosti jejich využití,
  3. Požární bezpečnost staveb.

V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.
Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 20. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články publikovány v časopise zařazeném v databázi SCOPUS (viz aktuální metodika VaV v České republice). Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.
 
Kontakt:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221 082 397, 608 909 369
e-mail: wta@wta.cz
www.wta.cz
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel: 541 147 501;
e-mail: wta@fce.vutbr.cz

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*