Infoservis

Komplexní řešení pro stavební firmy

Řídit rozsáhlé stavební projekty, do kterých je zapojeno i několik desítek dodavatelských a subdodavatelských firem, není vůbec jednoduché a vyžaduje to i bezchybnou komunikaci všech zúčastněných stran. Navíc často dochází ke změnám a je zapotřebí s nimi co nejrychleji seznámit dodavatele i zákazníky.

S nabídkou služeb, která developerským a stavebním firmám zjednoduší každodenní fungování, přichází Vodafone. Součástí řešení pro stavebnictví je například i externí úložiště pro sdílení dokumentace, videokonference, konektivita na staveništi, ale i odolné telefony a služby pro monitoring strojů a zařízení. Aby bylo možné sdílet dokumentaci online se všemi zainteresovanými stranami, potřebuje stavební firma v místě stavby kvalitní a rychlé připojení k internetu.
Vodafone poskytuje kvalitní datové připojení, které je kompletně zajišťováno vlastní infrastrukturou, které umožní kvalitní přenos velkého množství dat. Služba Vodafonu garantuje dostupnost a kvalitu připojení na stavbě, stejnou rychlost přenosu přijímání i odesílaní dokumentů a zajistí vám dostupnost k veškeré stavební dokumentaci a možnost vzdálené komunikace mezi stavbou, projektovou kanceláří, investorem a subdodavateli.
Efektivní řízení velké stavby je pro každou stavební firmu naprosto klíčové. Nejčastější formou jsou pravidelné kontrolní dny, kdy se sejdou všichni, kdo se na řízení stavby podílejí, a společně revidují již realizované úkoly nebo plánují další kroky. Takové cestování ale mnohdy nemusí být efektivní. Videokonference je moderní způsob komunikace, který je v mnoha ohledech schopen ušetřit nejen čas, ale i náklady na cestování.
Ukládání a sdílení všech dokumentů rozsáhlých stavebních projektů (smlouvy, povolení, detailní projektová dokumentace, fotografie, architektonické studie) vyžaduje nemalou kapacitu serverů. A když se v sezóně zahájí více projektů najednou, je potřeba jejich kapacitu ještě navýšit. Po dokončení stavby, kdy jsou dokumenty archivovány, zůstává mnohdy tato kapacita nevyužitá, a přesto za ni musíte platit. Vodafone nabízí skvělou možnost pružně upravovat využívanou kapacitu na virtuálním serveru na základě vaší aktuální potřeby. Vše si můžete nastavit jednoduše sami díky online portálu a hlavně platíte jen za kapacitu, kterou skutečně využíváte.
Na stavbě je potřeba mít techniku, stroje i auta pod kontrolou a vědět, že jsou využívány efektivně. I v této oblasti najdete řešení u Vodafonu. Díky jednoduchému zařízení, které připevníte silným magnetem na potřebné místo, máte aktuální přehled o tom, kde se sledovaná technika nachází a jak je využívána. V případě prostojů je možné techniku operativně přesunout na jinou stavbu a optimalizovat tak náklady.
Nemalou položku v rozpočtu stavby hraje i nákladní doprava. Developer, který je zodpovědný za investice do celého projektu, chce mít tyto náklady pod kontrolou. S praktickým řešením od Vodafonu můžeme monitorovat aktuální polohu a sledovat otáčky motoru jednotlivých nákladních aut. Toto řešení navíc můžete využít i v případě krádeží paliva z nádrží zaparkovaných strojů. Vodafone vám prostřednictvím palivových tyčí nainstalovaných přímo v nádrži pomůže sledovat obsah nádrže a zašle upozorňující SMS v okamžiku, kdy dojde k rychlému poklesu paliva.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*