Infoservis

ČR hledá stavbu čtvrtstoletí – příběhy architektury

ČR hledá „Stavbu čtvrtstoletí“. Toto mapování stavebního úsilí je úvodní etapou stejnojmenného, několikaletého projektu, který shromažďuje architektonicky zajímavé stavby i nápadité rekonstrukce s příběhy, jenž podtrhují rozvoj stavebního oboru v uplynulých dvaceti pěti letech.

Záměrem tohoto „auditu“ je následná prezentace toho nejlepšího z českého stavitelství v novodobé historii na našem území i mimo něj. Výběr probíhá za podpory a ve spolupráci s oborovými organizacemi, předními osobnostmi současného stavebnictví i médií. Přihlášky jsou otevřené do konce února 2019 na www.stavbactvrtstoleti.cz.
Na začátku devadesátých let minulého století se české stavebnictví ocitlo před zásadní křižovatkou. Pád komunismu a  možnosti, které nabídla nově nabytá svoboda, předznamenaly rozvoj architektury, která se do té doby vyznačovala dvěma hlavními rysy: byla buď socialisticky velkolepá, nebo betonová a šedá.
Po rozdělení Československa v roce 1993 se česká architektura postavila na vlastní nohy, české stavitelství brzy srovnalo krok se západními trendy a v mladé demokracii začaly vznikat první architektonické skvosty, jejichž nápaditost nebyla brzděna ideologií. Právě mezi nimi se nyní hledá Stavba čtvrtstoletí.
Soutěž pro oceněné i nové stavby
Cílem tohoto u nás dosud nejrozsáhlejšího mapování, které zahrnuje celé spektrum stavebního dění v tuzemsku i české počiny v zahraničí, je zdokumentovat potenciál, schopnosti a kvalitu českých architektů a stavitelů. Vybírat se bude na krajské úrovni, po regionálních kolech budou vyhlášeny výsledky celostátní a zahraničí soutěže. Vedle nich bude udělena také cena bezbariérové stavby čtvrtstoletí.
Výběr bude mapovat archivy všech již uskutečněných oborových klání a zároveň se otevře novým stavbám, které se zatím žádné soutěže nezúčastnily, ale mají ambice postavit se již oceněným projektům.
Stavba čtvrtstoletí je tak otevřena širokému spektru architektonických děl: přihlásit se mohou stavby všech oborů, nové projekty, rekonstrukce, liniové stavby, veřejné i soukromé projekty, průmyslové i technické výstavby, ale i soubory staveb s jednotným záměrem zrealizované od roku 1993.
Tuto koncepci mapování toho nejlepšího z českého stavebnictví bude provázet rozsáhlá mediální kampaň. Uvažuje se také o zajímavém televizním cyklu souvisejícím se stavbami čtvrtstoletí, který netradiční formou seznámí diváky se současností českého stavitelství. Připravují se výstavy, katalog, knihy, komentované prohlídky objektů, semináře i workshopy. Kromě architektonického rozměru nebo řemeslného umu bude sledován a kladen důraz i na samotný příběh staveb.
Prestiž výběru zvyšuje podpora široké odborné veřejnosti., dále také regionální spolupráce s hejtmanstvími, místními samosprávami a univerzitami.
Dobré jméno české architektury
Širším záměrem projektu je prosazovat dobré jméno české architektury a stavitelství. Za uplynulých dvacet pět let prošel obor významným vývojem. Napříč Českou republikou vzniklo mnoho oceňovaných staveb, některé z nich vynikají architektonickým řešením, použitými technologiemi nebo inovacemi. Zároveň – jako každé umění – kladou otázky, provokují, reflektují současnost a stávají se tak hmotnými stopami své doby.
Stavba čtvrtstoletí se tak stane reflexí, ohlédnutím a průřezem uplynulých pětadvaceti let v české architektuře. Ukáže, jak moc je výstavba spjatá s každodenním životem člověka a společnosti a jak odráží dobu i společenské rozpoložení. Pozornost se zaměří nejen na stavby, ale i na jejich stavitele, architekty a další osobnosti. Zdůrazněna bude také spojitost s rozvojem turismu, vzdělávání společnosti a s rozvojem samotného oboru.
Vedle staveb vystavěných na území České republiky se projekt ohlédne také za stopami tuzemské architektury v zahraničí. Veřejnost běžně netuší, že české výrobky, technologie nebo stavební řešení slaví ve světě úspěch. Používají se například při stavbách dubajských mrakodrapů, jsou součástí největší observatoře světa v Chile, slouží při stavbách letišť, hotelů nebo ostrovních projektů. Také jejich příběhy Stavba čtvrtstoletí představí.
Přihlašovací administrativní poplatek činí 5900 Kč bez DPH.
Hlas veřejnosti a odborná porota
Stavby bude hodnotit odborná i laická veřejnost. O hlavních cenách rozhodne notářsky kontrolovaná anketa z řad profesionálů, kteří přihlásili své stavby a nestranných specialistů, odborných partnerů soutěže. Každý hodnotitel bude mít k dispozici 3 hlasy. Vítěznými stavbami v každém kategorii tedy budou objekty s největším počtem hlasů.
Hodnocení širokou veřejností bude probíhat od března do konce května 2019 v internetové anketě na www.stavbactvrtstoleti.cz.
Nábor přihlášek je zahájen a je otevřený do konce ledna 2019, vyhlášení výsledků krajských kol proběhne v dubnu 2019 a v květnu 2019 budou vyhlášeny vítězné stavby soutěží Stavby čtvrtstoletí, Zahraniční stavba čtvrtstoletí, Bezbariérová stavba čtvrtstoletí a Cena veřejnosti.
O soutěži Stavba čtvrtstoletí
Stavba čtvrtstoletí je nová soutěž prezentující to nejlepší z českého stavitelství v jeho novodobé historii. Cílem je ukázat potenciál, schopnosti a kvalitu českých architektů a stavitelů. Soutěž bude mapovat archivy již uskutečněných odborných klání a zároveň se otevře novým, dosud nepřihlášeným stavbám. Soutěžit se bude na krajské úrovni, po regionálních kolech budou vyhlášeny výsledky celostátní a zahraničí soutěže. Vedle nich soutěž udělí i cenu bezbariérové stavby čtvrtstoletí. Výstupem soutěže bude mediální prezentace, televizní cyklus o stavbách čtvrtstoletí, výstavy, knihy a katalog.
 

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*