Infoservis

Bude se stavět cihlový dům budoucnosti

Posláním soutěže e4 – cihlový dům budoucnosti, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., bylo získat originální architektonická řešení rodinných domů v souladu s požadavky na výstavbu budov po roce 2020. Vítězný projekt Ing. arch. Bohumila Brůži bude realizován jako vzorový dům konceptu e4.
Vítězné návrhy zhmotňují koncept e4, který prostřednictvím „čtyř e“ (energie, ekologie, ekonomika a emoce) představuje vizi společnosti Wienerberger pro ekologické a do budoucnosti orientované bydlení z pálených stavebních materiálů – cihelného systému Porotherm, střešní krytiny Tondach či lícového zdiva Terca.
Vítězný dům Ing. arch. Bohumila Brůži nabízí komfortní, tradiční a pohodlnou dispozici. Proporce celku i jednotlivých částí jsou příjemně vyvážené. Projekt kombinuje části se šikmou a rovnou střechou a počítá s dostatečným množstvím úložných prostor. Vtipnou návazností koupelny na rovnou střechu nabízí vysokou kvalitu bydlení. Tento projekt nejlépe odpověděl na zadání soutěže.
Mimo soutěž porota ohodnotila návrh autorů Jiřího Vítka a Kristýny Uhrové, který nabídl netradiční tvar domu s přehlednou a úspornou dispozicí, se zajímavě orientovanými a osvětlovanými prostory. Projekt je výrazně orientován do budoucnosti a porota jej ocenila především pro jeho snahu využít cihlu jiným než tradičním způsobem.
Více na www.wienerberger.cz.
 
05
První cena: Bohumil Brůža
Základní tvar domu vychází z lidových staveb, ale má soudobé tvarosloví, detaily jsou provedeny minimalisticky. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelský komfort, univerzálnost a přiměřenou velikost. Základním prvkem dispozice přízemí je vazba obytné kuchyně a obývacího pokoje a jejich propojení přes částečně zastřešenou terasu. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou mu dodávají jemnější měřítko. Půdorysný tvar do písmene T poskytuje venkovním prostorám kolem domu určité krytí – intimitu. Plochá střecha může být využita pro umístění fotovolatických panelů nebo slunečních kolektorů.
Založení stavby se předpokládá na betonových základových pasech, obvodové stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 50T Profi bez dodatečného zateplení. Strop/střecha nad přízemím jsou navrženy ze skládaného stropu Porotherm s keramickými vložkami Miako. Dřevěné krokve sedlové střechy budou uloženy na pozednice a středové vaznice. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby po tepelně technické stránce byly na úrovni pasivních budov a splňovaly požadavky ČSN 730540. Rozmanitost materiálů a povrchů je střídmá, aby realizace objektu nebyla finančně náročná. Koresponduje to i s tradiční lidovou architekturou, která byla materiálově skromná a úsporná.  Bílou omítku na fasádě doplňují keramický obklad TERCA a pálená střešní krytina TONDACH Figaro. Rámy oken, dveří a vrat mají neutrální tmavě šedou barvu. Povrch vikýřů je navržen z plechové falcované krytiny z titanzinku stejně jako další klempířské prvky. Nadměrné přehřívání interiéru je omezeno použitím venkovního stínění žaluziemi.
 
03-62
Zvýšená třetí cena: Petra Sejkorová, Frank de Vleeschhouwer
Vnitřní organizace jednotlivých podlaží je založena na životním stylu mladé rodiny. V prvním nadzemním podlaží je vstup do domu a soukromé prostory rodičů, srdce domu se nachází v druhém patře. To je místem setkaní rodiny. Bez ohledu na umístění domu nabízí toto patro výhled do okolí, kde okna rámují přilehlou krajinu jako obrazy. Fyzické spojení s okolním světem lze snadno zrealizovat pomocí balkonu nebo malého schodiště. Obytné podkroví je pak doménou dětí. Vertikální jádro tvoří doslova „dům v domě” a na každém podlaží značí jasný střed. V každém patře má specifickou funkci: v prvním podlaží je to koupelna a úložný prostor, v druhém patře kuchyně, toaleta a spíž a v obytném podkroví místo pro spaní děti s koupelnou. Kromě těchto funkcí jádro obsahuje veškeré technické zázemí domu.
Návrh dokazuje, že žít prostorně v domě s vysokým energetickým standardem a vlastní identitou je možné i na minimálním půdorysu.
04-62
Zvýšená třetí cena: Václav Slovák
Základní myšlenkou návrhu je návrat k ověřeným a tradičním principům. Dům je půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí, podkroví se využívá na skladování a jako rezerva. Forma objektu odráží kontext – stodola umístěná na konci zahrady. Dům má ideální oslunění a pasivní solární zisky, zároveň také pomáhá odstínit vítr z polí. Výhled ze zahrady je zachován díky pohledům skrze obytný prostor. Střední francouzské okno je ustoupeno ve fasádě o více než jeden metr do hloubky půdorysu a vytváří přirozený přesah střechy a stínění.
Dispoziční řešení: Ze západní strany je orientován vstup a technické zázemí, střední část vyplňuje hlavní obytný prostor otevřený do krovu, ve východní části jsou dvě ložnice. Severní stěna obytného prostoru je pojata jako relaxační, dvě okna s rozšířeným parapetem nabídnou možnost sezení a výhledu do krajiny. Nad obytným prostorem je otevřená galerie s pracovnou. Pokoj ve východní části podkroví je ponechán jako záložní.
Technické řešení: Objekt je navržen ze systému Porotherm T Profi plněných vatou tl. 380 mm, na betonových základech. Stropy jsou systémové keramické, částečně dřevěné (galerie). Krov je dřevěný, zateplen minerální vlnou mezi krokvemi a v podhledu. Střešní krytina keramická pálená taška např. Tondach Figaro.
 
06-62
07-62
Zvláštní odměna mimo soutěž: Jiří Vítek a Kristýna Uhrová (Člověk v tísni, o. p. s.)
Protoarchtiektura návrhu vychází z tradice cihly, která vytváří přečnělkovou klenbu. Díky posunu paradigmatu architektury je dnes možné navrhovat komplexnější tvary vycházející z optimálních energetických hodnot. Navrhujeme tvar blížící se kouli, skořepině, kde dosahujeme maximálního objemu při minimální ploše. S energií se nakládá efektivně: pozice domu je optimalizována vzhledem k pohybu slunce tak, aby bylo dosaženo maximálních zisků. Strukturálně se jedná o klenbu.
Tvar objektu byl hledán s okamžitou kontrolou tlačených a tažených vláken, tak aby bylo dosaženo maximálního tlaku a minimálních tahů. V místech vrcholků kopulí, kde je tlak nepříznivý pro klenbu, jsou vytvořeny okulusy, provětrávací a prosvětlující otvory. Protoarchitektura je tvořena z cihly bez dodatečného zateplení. Homogenní struktura zajišťuje ochranu vnitřního prostředí s koherentním materiálovým řešením. Jednoduchost systému vychází z materiálové ekologie a konceptu. Cihly v přečnělcích jsou kryty pálenými taškami.
Ekonomika stavby se skládá z materiálu a práce. Nahradíme-li lidskou práci roboty, jako např. Robotické rameno Kuka můžeme ušetřit až 50 % nákladů při možnosti vytvářet komplexnější tvary. Díky propojení digitálního návrhu a robota, dokážeme zachovat přesnost a spolehlivost.
Protoarchitektura se zavíjí do sebe, tím vzniká sekvence prostorů veřejných, semiprivátních a privátních. Bezpečí, přirozenost a kontinuita jsou základními rysy prototypu. Jsme si vědomi, že se jedná o koncept než hotovou architekturu, právě proto se zabýváme protoarchitekturou a spekulací, kam bychom se dokázali vyvinout při používání dostupných technologií. Technologie bude více a více integrována do samotné architektury. Dům budoucnosti může přinést posun architektury k přirozenějším a přírodnějším konceptům.

One Comment

  1. Cihla je skvělý materiál, žijeme ve Zlíně a neumím si to bez ní představit. Koncept e4 se mi zamlouvá, někdy je těžké zkombinovat funkční a přitom estetickou cestu. Návrh pana Brůži je moc dobrý. Zmíněná relaxační okna s rozšířeným parapetem jsou populárním prvkem, který se i u nás dostává do návrhů čím dál častěji.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*