Infoservis

Bezpečnost na stavbách

Podle odhadů International Labour Organization vznikají díky úrazům a nemocem způsobeným v rámci pracovního procesu ročně náklady ve výši tří biliónů dolarů. To představuje velký potenciál úspor, zejména pro stavební průmysl, který je největším zaměstnavatelem na světě.

Der Schalungskatalog 2013
DOKA
Bednění je významnou součástí výstavby a společnost Doka, jako jeden z největších světových dodavatelů bednění si uvědomuje svoji odpovědnost v oblasti bezpečnosti. Neustále proto hledá cesty a vyvíjí nová řešení pro vyšší bezpečnost a hospodárnost na stavbě. A dnes je jasné, že díky programu Doka Safety je možné s relativně malým nasazením dosáhnout velkého účinku. To dokazují například dvě novinky: rozšíření systému ochrany okraje XP a ochranného štítu Xclimb 60.
Ochrana okraje
Pády představují nebezpečí spojené s vysokým rizikem poranění. Systém ochrany okraje Doka XP je pomocníkem, který nabízí řešení bezpečnosti pro všechny typy ochrany okraje – ať už jako ochrana před pádem na hrubé stavbě, u bednění či schodišť nebo jako zabezpečení okrajů budov. Tento kompaktní systém se skládá ze sloupků, ze kterých lze pomocí mříží, dřevěných latí nebo lešeňových trubek rychle a snadno sestavit zábradlí.
Systém XP lze nasadit také v oblasti prefabrikátů; umožňují to dvě nová rozšíření. Díky adaptéru lze systém ochrany okraje namontovat na betonový prefabrikát již před přemístěním a to zcela bezpečně ze země. Další podstatnou výhodou je skutečnost, že  zábradlí je díky adaptéru pro prefabrikáty XP vykloněno o 15 stupňů, což znamená větší prostor pro betonážní práce. Novinkou je také konzola pro atiky XP, která byla vyvinuta speciálně pro bezpečnou práci na atice a která navíc skýtá  ochranu pro všechny následné práce. Kromě zabezpečení před pádem umožňuje konzola také použití pro obednĕní čela betonových stropů. Obě rozšíření lze samozřejmě nasadit také v oblasti monolitické výstavby a nabízí tak vyšší bezpečnost a tudíž i efektivitu na stavbě.
Vysoko, ale bezpečně
Především u stavebních prací ve výškách je bezpečnost zásadním faktorem. Ochranný štít Xclimb 60  nabízí u projektů výškových budov celistvou ochranu nejvyšších pater a zvyšuje tak i produktivitu. Celoplošné zakrytí – volitelně  z trapezového plechu, mříží nebo polykarbonátu chrání stavební personál nejen před pádem, větrem a počasím, ale také před nepříjemným pocitem práce ve výšce. Díky mobilnímu hydraulickému systému  lze ochranný štít přemístit i bez jeřábu do dalšího úseku a to i při vysokých rychlostech větru.
Ještě vyšší úroveň bezpečnosti při stavbě výškových budov bude v budoucnosti poskytovat záchytný plášť materiálu, který nabídne dodatečnou ochranu. Může být namontován na vnější stranu ochranného štítu, kde zabrání pádu předmětů, jako například nářadí a drobných dílů. Doka vyvinula toto rozšíření speciálně pro nasazení u předstihových ocelových konstrukcí.  Jedná se o důležitý doplněk, neboť u této stavební metody probíhá nad ochranným štítem montáž ocelové skeletové konstrukce. To platí také pro stavbu budovy Signature Towers Kuala Lumpur (Malajsie), která byla podnětem pro vývoj tohoto specifického doplňku a u níž byl také poprvé použit. Jedná se o mega projekt, neboť tento mrakodrap o výšce 452 m bude po dokončení koncem roku 2018 patřit k 15 nejvyšším budovám světa.
Bezpečně od projektovací fáze až po dokončení stavby.
Bezpečnost však pro společnost Doka nezačíná teprve na stavbě. Doka zvolila komplexní přístup, který začíná u vývoje systémů a zahrnuje poradenství a rozsáhlou nabídku produktů a služeb v oblasti bezpečnosti. Bezpečná výstavba je tak zohledněna již při samotném vývoji. Řádné a tudíž bezpečné použití zajišťují kromě návodů a školení také montážní mistři Doka, kteří poskytují stavebnímu personálu instrukce pro správné použití a montáž bednění přímo na místě.
Investice do bezpečnosti se zákazníkovi v každém případě vyplatí, což dokazují  i studie.  Podle jejich výsledků přináší každé investované euro do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „Return-on-Prevention“ 2,2 až 2,5 EUR.
DOKA 2

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*