Ekonomika

Trh práce v roce 2024: vstupujeme do éry adaptability

Trh práce prochází v roce 2024 velkými změnami. Odeznívají sice dopady pandemie, ale do hry vstupují nové trendy, které zásadně proměňují vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců a kterým je potřeba se na obou stranách přizpůsobit. Vstupujeme tak do éry adaptability. Mění se životní priority zaměstnanců a jejich očekávání od kariéry a zaměstnavatele. Digitalizace, robotizace a umělá inteligence rychle proměňují způsob, jakým pracujeme a překreslují podobu většiny pracovních rolí.

V důsledku zelené transformace vznikají tisíce nových pracovních míst a rýsuje se tak nový zaměstnavatelský sektor, který poroste rychleji než IT. Tři sta tisíc nezaměstnaných se dnes nedokáže propojit s 300 tisíci volnými pozicemi. Změny se zrychlují a klíčovými dovednostmi se stává učenlivost, flexibilita a přizpůsobivost. To platí o lidech i o šéfech, který chybí individuální přístup k potřebám zaměstnanců a empatický způsob vedení. Přes nízkou nezaměstnanost rezervy na trhu práce stále existují a snad k jejich zapojení brzy přispěje „flexibilní novela“ zákoníku práce. Hlavní rolí manažera se tak stává schopnost řídit kontinuální transformaci. Musí udržet angažovanost a wellbeing uprostřed změn pracovních modelů, obchodních potřeb a očekávání zaměstnanců. Musí motivovat své lidi ke zvyšování kvalifikace, protože chápou, že změna je úspěšná, pokud jsou úspěšní jejich lidé.

Nedostatek talentů je fenomén, který se v posledních letech stal klíčovým tématem pro mnoho firem nejen v České republice, ale i po celém světě. Firmy se stále častěji potýkají s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic, a to napříč různými odvětvími. Tento problém není způsoben pouze nedostatkem zájmu o určité profese, ale také demografickými a technologickými změnami, které zásadně proměňují trh práce.

DEMOGRAFICKÉ VÝZVY

Jedním z hlavních faktorů nedostatku talentů je stárnutí populace. V České republice odchází ročně do důchodu přibližně 120 tisíc lidí, zatímco na trh práce přichází pouze kolem 90 tisíc absolventů. Tato nerovnováha se bude nadále prohlubovat, zejména když k důchodovému věku dospěje silná generace Husákových dětí. Firmy tak čelí situaci, kdy poptávka po pracovní síle roste, ale počet dostupných pracovníků klesá.

TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY

Technologická revoluce také výrazně přispívá k nedostatku talentů. Rychlý rozvoj technologií a digitalizace mění požadavky na pracovní sílu rychleji, než se lidé stíhají přizpůsobovat. Firmy dnes hledají pracovníky s kombinací technických a měkkých dovedností, což je často obtížné najít. Automatizace a umělá inteligence proměňují způsob práce a vytvářejí nové profese, které vyžadují specializované znalosti.

SOCIÁLNÍ ZMĚNY

Mění se také životní priority zaměstnanců. Mladší generace, často označovaná jako generace Z a Alfa, klade důraz na smysluplnost práce a flexibilitu. Preferují práci, která jim umožňuje rozvíjet své dovednosti a nabízí rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tento posun v prioritách nutí firmy přehodnotit své přístupy k náboru a udržení zaměstnanců.

JAK ČELIT NEDOSTATKU TALENTŮ

Jedním z klíčových způsobů, jak přilákat a udržet talentované pracovníky, je nabídka flexibilních pracovních podmínek. Možnost práce na dálku, flexibilní pracovní doba a podpora work-life balance jsou dnes velmi ceněné benefity. Firmy, které dokážou nabídnout tyto výhody, mají konkurenční výhodu na trhu práce.

V důsledku technologické revoluce roste význam technických dovedností, ale možná nečekaně v kombinaci s tím roste i důležitost měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce a schopnost adaptace. To ještě více komplikuje vyhledání správných profilů a také nastavení programů školení a mentoringu.

Při snižování počtu lidí v produktivním věku je nezbytné se více otevřít náboru ze zahraničí, což jednak znamená mnoho změn uvnitř firem, ale je nezbytné, aby stát navýšil kvóty pro zahraniční pracovníky a zjednodušil migrační procesy.

Bez zaměstnanců v předdůchodovém a důchodovém věku se neobejdeme. Vytváření vhodných podmínek ve firmách, například prostřednictvím flexibilních úvazků, možnosti rekvalifikace a překlenutí generační propasti.

Podpora rovnosti a inkluze na pracovišti je dalším důležitým aspektem. Ženy, mladí lidé, starší pracovníci a lidé z různých kulturních prostředí by měli mít rovné příležitosti a podmínky k uplatnění svého potenciálu. Firmy, které aktivně podporují diverzitu, často vykazují lepší výsledky a jsou atraktivnější pro široké spektrum talentů.

Firmy by měly být připravené na to, že nedostatek talentů bude stále větší výzvou. Je důležité sledovat trendy na trhu práce, investovat do inovací a neustále zlepšovat pracovní podmínky. Klíčovým faktorem úspěchu bude schopnost přizpůsobit se rychlým změnám a vytvářet prostředí, které podporuje kreativitu a inovace. Tímto způsobem mohou firmy nejen přilákat, ale i udržet ty nejlepší talenty na trhu.

Jiří Halbrštát,

manažer náboru a marketingu

ManpowerGroup

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*