Ekonomika

Substráty uzdravují půdu, lépe drží vodu

Zpevnění svahů kolem dálnic či železnic, parkové úpravy kolem developerských projektů, výsadba alejí nebo stále častější zelené střechy. Všude tam, kde se stavebníci musí spolehnout na pomoc Matky přírody, potřebují především dodávky kvalitní půdy, která umožní nové vegetaci se uchytit a dlouhodobě prosperovat. Vzhledem k současným extrémním výkyvům počasí a tendenci k suchu jde i ve stavebnictví o velmi aktuální téma.

Kvalitu půdy dokáží vylepšit různé druhy substrátů. Jedním z nich je i  český patent, hydroabsorpční půdní substrát s názvem Hydrokompost. Jeho výhodou je kromě jiných i schopnost zadržovat v půdě vodu. Největším nepřítelem zdravé půdy je totiž sucho.

„Nekvalitní půda utužená těžkou technikou zadrží při dešti zhruba 50 litrů vody na metr krychlový. Oproti tomu kvalitní půda bohatá na organickou hmotu zadrží až 300 litrů vody, tedy 6x víc. V praxi to znamená, že při průměrném denním výparu tři litry vody z metru čtverečního vydrží nekvalitní půda s vodou 17 dní, zatímco kvalitní, na organickou hmotu bohatá půda zadrží vodu až 100 dní,“ vysvětluje prof. Ing. Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Zdravá půda dokáže v hospodaření s vodou zázraky. A Hydrokompost, vyvinutý ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, je jedním z jednoduše dosažitelných řešení. Odbornou terminologií jde o čistě organický reverzibilní hydrosorbent s pomalým uvolňováním dusíku. Složením jde o substrát na bázi kravského hnoje, slámy, organických zemědělských zbytků a dalších příměsí ve formě praktických granulí. Půdě dodává nejen živiny, ale především organickou hmotu a výrazně posiluje přirozenou schopnost půdy zadržovat vodu a brání její erozi.

„Původní záměr byl dodat organickou hmotu do půdy. V průběhu vývoje se ukázalo, že Hydrokompost má jedinečnou schopnost zadržovat vodu – funguje jako houba a pojme až 400% svého objemu. Pomáhá tak překlenout období sucha a vyrovnává extrémy počasí,“ uvádí spoluautor patentu Mgr. Martin Stehlík.

Funkčnost Hydrokompostu dokazuje i řada úspěšných realizací. Většina z nich zároveň sloužila jako výzkumný projekt, takže přínos substrátu dokazují i vědecké studie. Hydrokompost už používají zahrádkáři, lesníci, vinaři, farmáři, ale i stavitelé dálnic na zpevnění okolních svahů. Můžeme jej najít například na zelené střeše Národního zemědělského muzea v Praze nebo na zatravněných tramvajových pásech, na vinicích Mendelově univerzitě v Lednici, u kořenů statisíců stromků vysázených po kůrovcové kalamitě, používá se při výsadbě alejí nebo i obnově biokoridoru na bývalém popílkovišti v severních Čechách.

„Ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky (VÚZT) probíhá výzkum aplikace hydrosorbentů při zatravňování tramvajových tratí v Praze. Granulovaný HYDROKOMPOST byl přidáván v různých koncentracích do pěstebního substrátu pro travní osev v tramvajovém kolejišti na Evropské třídě v Praze 6. Na základě získaných znalostí bude vypracována metodika pro použití v praxi. O tuto technologii již projevilo zájem několik dopravních podniků v ČR,“ potvrzuje Ing. Petr Hutla, CSc. z VÚZT.

Dobré zkušenosti potvrzuje i výkonný ředitel Eko-les rekultivační s.r.o Karel Borůvka, jehož firma Hydrokompost používá. “Součástí každého projektu liniové stavby je i úprava bezprostředního okolí tak, aby splňoval především ekologické parametry. Organický hydrosorbent HYDROKOMPOST splňoval vše, co takový projekt vyžaduje – organiku i posílení zadržovací schopnosti svahu kolem dálnice.“

-jik-

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*