Ekonomika

Stavební firmy evidují v průměru 8 % všech svých pohledávek po splatnosti ve veřejném sektoru

V posledních dvou letech se platební morálka zákazníků stavebních firem nezměnila podle téměř dvou třetin dotázaných ředitelů stavebních firem (64 procent). Naopak více jak čtvrtina zaznamenala její zlepšení (27 procent). Pouze necelá desetina je názoru, že se platební morálka zhoršila (9 procent). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Dobrou zkušenost s platební morálkou svých zákazníků má Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems: „Nechci nic zakřiknout, ale poslední roky je situace stabilizovaná. Pominu neochotu stavebních firem přebírat dokončené dílo a tím posunovat možnost fakturu jen vystavit. To je nešvar, který přebírají od velkých firem i střední podniky. Ale když už se faktura vystaví a zákazník přijme, tak je v toleranci dnů zaplaceno.“ Stavební firmy evidují větší část pohledávek po termínu splatnosti v soukromém sektoru, kde tyto pohledávky tvoří v průměru 21 % všech pohledávek po splatnosti firem. Ve veřejném sektoru je to méně, a to v průměru 8 %. Ze všech svých pohledávek považují firmy za nedobytné v průměru 5 %. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2017 se podíl nedobytných pohledávek mírně zvýšil, a to o 0,7 % (v roce 2017 firmy evidovaly v průměru 4,3 % těchto pohledávek).
Co se týká platební morálky firem samotných, čtyři pětiny z nich hradí své závazky v termínu splatnosti (80 %). Necelá pětina poté hradí faktury svým dodavatelům nejpozději do 30 dnů po splatnosti (18 %). Pouze 2 % firem provedou úhradu více jak 30 dní po splatnosti. „Platební morálka stavebních firem vůči jejich dodavatelům je z velké části zdravá. Firmy mají snahu udržovat dobré vztahy se svými spolehlivými dodavateli, a k tomu včasné proplácení svých závazků zkrátka patří,“ komentuje platební morálku stavebních firem Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. Pokud jsou faktury dodavatelům uhrazeny po splatnosti, děje se tak z důvodu, že dodavatel zašle fakturu již po splatnosti (48 %), nebo že je v rámci firmy dlouhý proces schvalování faktur k proplacení (36 %). Dalším z častých důvodů je lidský faktor a zapomenutí proplacení (29 %). Menší část firem potom faktury dodavatelům proplácí později se záměrem vylepšení svého cash flow, nebo kvůli nedostatku finančních prostředků (18 respektive 9 %). Stavební firmy uvádí také jiné důvody neproplacení faktury, jako jsou například nedostatky ve faktuře nebo nekvalitní provedení práce či dodání nekvalitních materiálů ze strany dodavatele (17 %).
Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2020 bude zveřejněna na:
www.ceec.eu

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*