Ekonomika

Rozvoj Prahy spočívá ve vytváření udržitelných městských čtvrtí

Nové Dvory

Pražské developerské společnosti (PDS), příspěvkové organizaci hl. m. Prahy, bylo rozhodnutími Rady hl. m. Prahy svěřeno nemovitostní portfolio, které nyní čítá přes 800 000 m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu. Připravuje na nich více než 50 projektů, které zahrnují v horizontu 10 let výstavbu 6000 – 8000 bytů. PDS v souladu s aktuálními urbanistickými trendy a s Klimatickým plánem hl. m. Prahy připravuje dlouhodobě udržitelnou výstavbu, která má přednostně multifunkční využití a která je šetrná k životnímu prostředí po celou dobu svého životního cyklu. Mezi projekty, které PDS připravuje, patří jak celé nové městské čtvrti, tak menší a středně velké rezidenční projekty. PDS při jejich přípravě využívá inovativní postupy tak, aby projekty splňovaly nejpřísnější kritéria investiční a provozní efektivity a zároveň plnily nejvyšší standardy praxe ochrany životního prostředí. 

KOMPAKTNÍ MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy zodpovědný za územní rozvoj, uvádí: „V souladu s nejlepší urbanistickou praxí připravujeme pro velká rozvojová území, která město vlastní, plnohodnotné nové čtvrti s pestrým využitím. Kromě bydlení nabídnou pracovní příležitosti a prostor pro vzdělávání, kulturu, společenské setkávání, nakupování, sport a relaxaci. Právě tak vzniká město krátkých vzdáleností. Tvoří ho samostatná mikrocentra, ve kterých pulsuje život a díky kterým se metropole udržitelně rozvíjí ve společenském, ekonomickém i ekologickém ohledu.“ 

Palmovka – Zenklova

Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví, říká: „Naším cílem je připravit moderní a pestré projekty a nové části města, které budou založeny na sociálním smíru a mezigeneračním porozumění jejich obyvatel. Funkce jednotlivých prostor budou složeny tak, aby tento cíl jednoznačně podporovaly. Proto zde budou například mateřské školky, školy, komunitní prostory pro aktivní seniory, ale i případné další zařízení sociálních služeb. Vedle pracovního prostředí, kanceláří, maloobchodu a služeb budou vytvořena i místa pro odpočinek jako kavárny, restaurace, sportoviště a rekreační plochy.“   

Jedním z rozvojových území, kde PDS připravuje multifunkční výstavbu plnohodnotné městské čtvrti, jsou Nové Dvory v okolí budoucí stanice metra. Na Nových Dvorech se počítá s výstavbou městských nájemních bytů a prostor pro administrativu, maloobchod (obchody, kavárny, různé služby), vzdělávání (MŠ, ZŠ a SŠ) a krytých i venkovních sportovišť. Celkově by zde mělo bydlet až 5.000 lidí. Rekultivací projde park Jalodvorská louka, na který navážou nová menší náměstí, kde bude věnován velký důraz na modrozelenou infrastrukturu.

ENVIRONMENTÁLNÍ STUDIE NOVÝCH DVORŮ

Petr Urbánek, ředitel PDS, říká: „Pro Nové Dvory byla zpracována pomocí vysoce vyvinutých technologií mimo jiné CFD (computer fluid modeling) komplexní environmentální studii, která posoudila proudění větru v lokalitě, intenzitu sluneční radiace, vliv zeleně z hlediska zastínění a zlepšení tepelného komfortu, výpar a bilanci srážkových vod. Návrh pracoval s 3D modelem navrhované zástavby a s celou řadou dalších digitálních podkladů. Výsledná doporučení budou využita při tvorbě a projektování veřejných prostranství, vnějšího tvarování budov nebo výpočtům jejich energetických bilancí. Je třeba také připomenout, že nejvyšší environmentální a energetické standardy jsou v dnešní době pro veřejného zadavatele nutnou podmínkou pro získání jakékoliv formy financování z evropských nebo i standardních finančních zdrojů. Jejich splnění otevírá možnost významně snížit náklady na případné financování projektů z externích zdrojů.“

Příkladem může být využití dešťové vody. Nyní je na Nových Dvorech převážná část dešťových vod odváděna dešťovou kanalizací pryč z území. V rámci studie se hledalo řešení, jak podpořit přirozený koloběh vody a navrácení dešťových vod zpět do místa dopadu. Návrh modrozelené infrastruktury zahrnuje zelené střechy, akumulační nádrže a požadavek na využití srážkové vody z ploch střech. Voda z vybraných střech bude svedena do akumulačních nádrží a může být vhodně využita k zálivce nebo v budově. Ke zvážení jsou zelené pásy v komunikaci jako průlehy, které zpomalují odtok ze zpevněných ploch. Dalším prvkem jsou retenční povrchové nádrže, které zlepšují mikroklima, plní estetickou hodnotu v území, zvyšují biodiverzitu, zpomalují a zadržují odtok.

Pro projekt Jalový Dvůr, který je součástí Nových Dvorů, PDS zpracovala komplexní srovnávací výpočet stavebně-konstrukčního systému. Výsledkem tohoto výpočtu je, že použití CLT (cross-laminated timber, tj. dřevěných) panelů je nejvýhodnější. Spočívá zejména: v přesnosti a rychlosti výstavby, v maximalizaci využitelných pronajímatelných metrů podlahové plochy.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*