Ekonomika

Proč je „dostupné“ bydlení tolik nedostupné?

Zdroj: iStock

V Praze na nový byt vloni nestačilo již ani 17 průměrných hrubých ročních platů. O rozevřených nůžkách mezi nabídkovou cenou nových bytů a domů a kupní silou obyvatel České republiky už byly napsány stovky článků. Stávající vládní návrh na snížení DPH u bytů na 12 % je spíše symbolickou finanční korekcí. Oslovili jsme klíčové hráče – členy Cihlářského svazu Čech a Moravy – o jejich názor na řešení problematiky dostupného bydlení.

Podle cenových ukazatelů společnosti RTS a.s. na rok 2023 přepočtené průměrné stavební náklady na realizaci bytových domů standardního vybavení a konstrukční charakteristiky činí zhruba 35 000 až 40 000 Kč za m2 čisté užitkové plochy. Tyto cenové ukazatele nezahrnují cenu pozemku, přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace, ani náklady na další nutné objekty jako je oplocení, komunikace, přípojky, DPH i další finanční náklady a zisk developera. Ze srovnání s aktuálními prodejními cenami bytů je však zřejmé, že veřejný sektor by se měl více angažovat jako stavebník a zejména na vhodných veřejných pozemcích v intravilánu obcí budovat vlastní bytový fond s regulovaným nájemným a nízkou potřebou energie.

Členové Cihlářského svazu Čech a Moravy oceňují kroky Vlády ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které by prostřednictvím Státního fondu podpory investic (SFPI) měly v dalších letech na podporu dostupného bydlení přinést až 20 miliard korun. Půjde o návratné finanční zdroje, které bude možné po nějaké době vložit zpět do systému. Aby se projekt Ministerstva pro místní rozvoj nazvaný Bydlení pro život rozeběhl, je nezbytné schválit funkční zákon o podpoře v bydlení.

Náklady na realizaci bytových domů je podle CSČM možné snižovat, což se v případě výstavby v režii obcí a měst musí odrazit na výši nájemného. Řešením je zvyšování produktivity práce a efektivity ve stavebnictví. Svaz podporuje řadu opatření, mezi něž patří robotizace, zapojení umělé inteligence, automatizace budov, digitalizace a škála inovací, jako jsou vývoj nových stavebních materiálů a technologií, rozšiřování obnovitelných materiálů nebo stavební prefabrikace.

Anketa

Otázky:

  1. Je dostupné nájemné bydlení šancí pro vyřešení neutěšené bytové výstavby?
  2. Máte dojem, že se liší přístup municipalit a developerů?

Odpovídali:

  • Jan Fiala, obchodní ředitel Cihelna Šterboholy,
  • Kamil Jeřábek, generální ředitel Wienerberger CZ,
  • Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ,
  • Marek Žídek, výkonný ředitel společnosti KM Beta.

Odpovědi:

  • Je dostupné nájemné bydlení šancí pro vyřešení neutěšené bytové výstavby?

Jan Fiala: Po dobu vyšších úrokových sazeb je to dobrá cesta. Mám jen obavy, že než se nové projekty zrealizují, tak bude situace na trhu úplně jiná. A jsme u jádru věci. Stavební povolení je natolik zdlouhavé, že se vlastně situace dostane dříve do obvyklých kolejí, než by se projekty zrealizují. Škoda.

Kamil Jeřábek: Podíl vlastnického bydlení v tuzemsku násobně převyšuje nájemní. Změna tohoto poměru představuje jednu z cest, které mohou učinit bydlení dostupnější. Situace na českém trhu s bydlením zvyšuje zájem o výstavbu nájemních bytů. Společnost Wienerberger se proto chce do této iniciativy zapojit a přichází s nabídkou partnerské podpory a praxí ověřeným know-how, díky kterému znatelně pomáhá zrychlit proces výstavby ve všech fázích zvažovaných projektů nových bytových domů.

Společnost Wienerberger již aktivně spolupracuje na řadě projektů, a to jak s developery, tak se samotnými bytovými družstvy. Nabízí tři varianty architektonicky moderních funkčních cihlových bytových domů. Konkrétním projektem, na němž se Wienerberger podílí, je Bytové družstvo Praha, které ve spolupráci s developery COOP Development a Maverick připravuje řadu projektů družstevního bydlení napříč republikou (Liberec, Brandýs nad Labem, Kladno, Brno).

Petr Porubský: Obávám se, že šance jsou zde minimální. Pojem dostupné lze dnes použít opravdu velmi zřídka. Volné stavební pozemky a jejich cena, regule pro financování na straně bank, míra úrokové sazby, to jsou jen střípky toho, co je dnes pro investory nedosažitelné. Nelze tedy očekávat, že po tom všem bude jakékoliv bydlení dostupné.

Marek Žídek: Vlastní bydlení je jedna z největších životních investic a za současných vysokých cen nemovitostí a vysokých úroků je bohužel velká část populace, která si jej nemůže dovolit. Dostupné nájemné bydlení vnímám jako dočasnou pomoc v různých životních situacích, není však řešením. Vlastní bydlení dává lidem podstatně vyšší svobodu, jistotu nákladů spojených s bydlením a v krajní situaci slouží i jako zajištění finanční rezervy. Stát by měl především zajistit rychlý a jednoduchý povolovací proces staveb pro bydlení a podporovat vlastní bydlení lidí. Za naši firmu KM Beta mohu říct, že se snažíme, aby byl stavební materiál dostupný zákazníkům, a proto hned jak nám to situace s cenami energií a vstupních surovin dovolila, snížili jsme cenu naší krytiny a zdicího materiálu.

  • Máte dojem, že se liší přístup municipalit a developerů?

Jan Fiala: Takový dojem zatím nemám. Jestli by se změnilo určení daní, tak aby obce mohly disponovat s prostředky vybraných na daních místních firem, ve vyšší míře. To by pak mohla být jasná motivace pro výstavbu nájemného bydlení. Snaha je jedna věc, ale realita je jiné. Developeři budou realizovat tyto projekty pouze budou-li pro ně výhodné. Obě hráči se snaží o realizaci svých projektů, ale oba mají dnes velmi těžkou situaci i když každý jinak.

Kamil Jeřábek: Jsme nakloněni spolupráci s oběma typy institucí. Podporujeme i vzájemnou debatu mezi nimi, protože spory developerů a radnic kvůli pozemkům či financování současné bytové situaci neprospívají. Municipalitám nabízíme řešení v podobě připravených projektů, které se dají realizovat ve spolupráci s developery.

Jedním z řešení, které dostupnou výstavbu podpoří, je tzv. Družstevní dostupná výstavba. Díky možnosti rozložit platby za pozemek, na kterém bytový dům stojí, až na 99 let, dochází ke snížení splácené ceny za m2 bytové plochy. Wienerberger spolupracuje s Creative Dock na tvorbě návodu pro municipality, jak tento způsob výstavby v konkrétních lokalitách uchopit. Součástí návodu budou i poskytované právní služby s touto problematikou spojené.

Marek Žídek: Jde o spolupráci. Municipality musejí dobře nastavit kritéria pro stavby na svém území, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávajících obyvatel a nový objekt svým účelem i vzhledem do lokality zapadl.

Více na www.cscm.cz

Tisková zpráva

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*