Ekonomika

Mezinárodní konference CIRED za účasti expertů E.ON Distribuce

Jedna z nejvýznamnější odborných událostí letošního roku – 22. konference ČK CIRED proběhla letos v Táboře ve dnech 6. – 7. 11. 2018. Zúčastnilo se jí neuvěřitelných 667 odborníků, techniků a osob zapálených pro energetiku.

Společnost E.ON Distribuce byla jedním z hlavních partnerů konference. A co víc, z celkového počtu 75 příspěvků vystoupil E.ON s více než 10 příspěvky. Ty byly zaměřeny na různé odborné oblasti. „Prezentovali jsme například nové poznatky ohledně Akumulace elektrické energie, možnosti BPL komunikace, ale i výsledky ze Zkoušek zemního spojení v Kubově Huti. Naše příspěvky lze považovat za úspěšné už jen díky tomu, že vzbudily zájem a vyvolaly zajímavé večerní diskuze,“  doplnil za Inovační projekty E.ON Distribuce Honza Hlavnička, přímý účastník konference.

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti. Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.
 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*