Ekonomika

Jednovrstvé zdění je trendem současnosti

Jaké jsou největší benefity jednovrstvého zdění? Jsou lepší cihly plněné izolantem nebo je lepší stavět z cihel klasických a zateplovat zvenku? Kdy dává smysl jednovrstvé zdivo a kdy zateplení?

V jednovrstvé konstrukci stavební materiál plní téměř všechny nejdůležitější funkce, které od konstrukce očekáváme. Tedy únosnost, požární odolnost, tepelně technickou a zvukově izolační funkci. V jednovrstvém zdivu to jsou právě cihly, které přebírají nejzásadnější funkce konstrukce.

Cihelné bloky pro jednovrstvou konstrukci představují v podstatě malé prefabrikráty, u kterých jsou hlavní vlastnosti získávány již při výrobě cihel a tím je tedy zaručena jejich stálá kvalita. Jednovrstvému zdivu konkurují konstrukce složené z několika materiálů, kde každý materiál, resp. materiálová vrstva plní jednu hlavní funkci. Jedná se např. o sendvičové konstrukce typu železobetonová monolitická stěna, která má funkci statickou, požární, zvukověizolační a na tuto stěnu se aplikuje zateplovací systém, který plní zejména tepelně technickou funkci konstrukce. Dalšími konkurenčními systémy jsou např. zděné domy z běžných cihel opatřených zateplovacími systémy, domy ze železobetonu, skeletové stavby s výplňovým zdivem nebo dřevostavby lehkého typu.

Obecně nelze říct, že jedna nebo druhá varianta je špatně. Můžeme ovšem říct, která varianta je lepší, výhodnější nebo technologicky logičtější. Každá z těchto metod má své specifické výhody a nevýhody, které jsou důležité pro celkové hodnocení a výběr nejvhodnějšího řešení pro konkrétní stavbu. Pokud budeme hledět pouze na součinitel prostupu tepla, pak se nám bude zdát, že obě varianty jsou správné. Zkusme se však podívat na všechny ostatní hodnoty a na dům jako celek.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*