Ekonomika

Autorský dozor vykonávaný jinou firmou není pro projekt dobrý

Autorský dozor má za úkol kontrolovat dodržování projektové dokumentace a schvalovat případné odchylky a úpravy projektu. Také se může účastnit kontrolních prohlídek stavby, které vede stavební úřad. Autorský dozor také klientovi poskytuje součinnost při převzetí stavby, odstraňování vad a případných reklamačních řízeních. Podle 58 % dotázaných projektantů působí potíže, pokud autorský dozor vykonává jiná firma než ta, která celá projekt projektovala. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Třetina dotázaných se setkala se situací, že autorský dozor vysoutěžila jiná firma než ta, která projektovala projekt (33 %). Více jak dvě pětiny se s touto situací setkaly pouze zřídka (42 %). Takovou zkušenost nemá celá čtvrtina dotázaných (25 %). Proč tato situace představuje komplikace, vysvětluje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o.: „Výkon AD jiným subjektem je nesmysl, který možná lze zdůvodnit právně, ale věcně jde proti duchu stavebního zákona. Přímá účast autora stavby na její realizaci je nutná nikoliv jen z formálně právních důvodů, ale především pro udržení kontinuity vize projektanta, jeho technických a technologických myšlenek a postupů, při znalostech detailů i souvislostí provázejících projekt v procesu jeho schvalování a prosazování. To vše má nesmírný význam, zvláště po vstupu zhotovitele jako ‚nového‘ partnera, pro realizaci a pro omezení kreativního ‚vylepšování‘ díla cestou změn během výstavby.“
Téměř tři pětiny dotázaných projektantů se shodují na tom, že pokud autorský dozor vysoutěží jiná firma, než která připravila projekt, může to celý proces značně zkomplikovat (58 %). Další pětina je názoru, že tato situace může dokonce zhoršit výslednou kvalitu celého díla (24 %). Více jak desetina dotázaných v této situaci komplikace nevidí, ale to pouze za předpokladu, že se dozor detailně seznámí s projektem a jeho záměry (12 %). Zbylých 6 % dotázaných je názoru, že takové situace nijak projekt a jeho výslednou kvalitu nekomplikují.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*