Štítek: stavební řízení

Legislativa

Kdo je účastníkem stavebního řízení?

Chystáme novou výstavbu a chci se zeptat, kdo je účastníkem našeho stavebního řízení? Vznik nové či významná změna stávající stavby vždy více či méně zasahuje do svého okolí – ať už v průběhu svého vzniku nebo svou budoucí existencí. Pouze účastníkům stavebního řízení však náleží práva a povinnosti, jejichž uplatněním mohou vznik a podobu stavby zásadním způsobem ovlivnit. […]