Štítek: spoluvlastnictví

Legislativa

Spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku

Zaslechl jsem, že dochází k podstatným změnám v oblasti bytového spoluvlastnictví. Můžete mi napsat, k jakým hlavním změnám dojde? Máte pravdu, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl z pera Ministerstva pro místní rozvoj ČR předložen návrh zákona (sněmovní tisk 411/0), kterým se mění zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), […]