Štítek: Ness Czech

Infoservis

Ness zajistí podporu a rozvoj informačních systémů ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) si pro rozvoj a podporu tří informačních systémů do roku 2027 vybral Ness Czech. Jedná se o informační systém RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), ISÚI (Informační systém územní identifikace) a VDP (Veřejný dálkový přístup). RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů veřejné […]