Štítek: modelování

Technologie

Digitální model stavby ovlivní stavební proces

Digitální model stavby může být postupně doplňován a upřesňován. Je-li uložen na správném místě a informace v něm nebo u něj obsažené jsou správně sdíleny všemi zúčastněnými, mohou procesy přípravy a realizace výstavby probíhat včas a efektivně. Při dokončení stavby investor převezme digitální dvojče své stavby, s jehož pomocí může mimo jiné řídit technologie a prostředí ve své stavbě, řídit údržbu […]

Technologie

Využití digitálních metod a modelování dopravních staveb

Digitalizace průmyslu je oblast, která v posledních letech nabývá konkrétních rozměrů i na projektech infrastrukturních staveb. SFDI je katalyzátorem této změny nesoucí s sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných […]