Štítek: Liapor

Technologie

Prefabrikovaná schodiště z lehčeného Liaporbetonu

Prefabrikované prvky jsou ve stavebnictví v mnoha ohledech žádoucí, neboť poskytují staviteli několik výhod. Především urychlení stavby a jistotu technických parametrů (například vysokou nosnost, požární odolnost atd.). To je také účel prefabrikovaných schodišť vyráběných z lehčeného keramického Liaporbetonu. Rozhodne-li se projektant nebo stavitel pro takové řešení, může si ze svého seznamu nutných prací škrtnout stavbu bednění, […]

Technologie

Režné pohledové zdivo, tradice v moderním pojetí

Režné, nebo chcete-li pohledové zdivo, se v architektuře vyskytuje už stovky let. Od zdí z kamene se přes pálené cihly dostáváme k cementovým tvarovkám, často kalibrovaným, a vzhled neomítané stěny tak dostává historicky zase úplně jiný rozměr. Industriální, technicistní nebo syrový jsou přízviska, která se s tímto materiálem nejčastěji pojí. Nenachází však uplatnění pouze […]