Štítek: industriální stopy

Tip redakce Zajímavé stavby

Finišuje záchrana dřevouhelné vysoké pece

Krušné hory jsou oblastí s prastarou tradicí těžby a zpracování kovů. Již v polovině 14. století se na území dnešního katastru obce Šindelová (Schindelwald) a v nedaleké Rotavě provozovaly hamry. Nejvýznamnějším obdobím byl vznik novověké železárny z provenience zakladatelů, hrabat Nostitzů-Rienecků. Po mnoha peripetiích se nakonec podařilo tuto pec zachránit. První zmínky o vysoké peci se datují […]

Zajímavé stavby

Pevnostní skanzen s unikátním betonem

Ve třicátých letech dvacátého století se v Německu dostala k moci nacistická strana a Německo začalo rozsáhle zbrojit a připravovat se na zvětšení svého „Lebensraumu“. Sousední mnohem menší Československo na to reagovalo rozsáhlou modernizací armády a výstavbou pohraničního opevnění. To mělo zpomalit vpád nepřítele do vnitrozemí až do smluvně dohodnuté […]

Zajímavé stavby

Trnitá cesta od sukna ke stavebním profilům

Historická budova firmy MATEICIUC vítá každého, kdo do Oder přijede po dálnici a ze směru od Nového Jičína. Továrna stála na stejném místě už v roce 1839. Je jedním z mála objektů ve městě, který je živoucím pamětníkem jeho proměn. Přežila války, změny majitelů i režimů, povodeň a nepochybně byla svědkem mnoha […]

Zajímavé stavby

Objekt koksové baterie rozšířil kulturní památku

V Národní kulturní památce „Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“ byl zpřístupněn další objekt – koksové baterie. První část areálu bývalých železáren byla po první etapě konverze zpřístupněna v roce 2012, od té doby se postupně rozsah zpřístupnění rozšiřuje. V květnu 2019 byly pro prohlídkovou trasu zpřístupněny koksové baterie. Jednalo se o další důležitý počin v […]

Zajímavé stavby

Konverze pivovaru a obnova hradu Rychmburk

Znovuobjevený pivovar v obci Předhradí bude sloužit jako součást návštěvnického areálu Rychmburk. Obci Předhradí se naskýtá možnost stát se atraktivním turistickým cílem a centrem kulturního dění v Pardubickém kraji. Pivovar leží v historickém jádru obce po boku hradu Rychmburk, jehož nejstarší části pocházejí z gotiky. Vedení Pardubického kraje si zpřístupnění hradu Rychmburk stanovilo jako jeden ze svých dlouhodobých strategických […]

Zajímavé stavby

Když šlechtičny vařily pivo

Chříčský pivovar vznikl jako pivovar panský, byl tedy zřízen a provozován místní vrchností. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1567. Během následujících dvě stě let panství často měnilo majitele. V roce 1764 získal panství Ústav šlechtičen u sv. Andělů v Praze, který jej držel ve svém vlastnictví až do roku […]

Zajímavé stavby

Dubská sušárna chmele je centrem dění

Město Dubá dostalo do vínku několik větších staveb, jejichž stav tíží nejen svědomí odpovědného hospodáře se o ně starat, ale i jeho rozpočet. Proto má každá taková stavba nejen své příznivce, ale i své odpůrce. Jednou z nich je bývalá sušárna chmele. Větší informovanosti o této zajímavé technické památce jsou věnovány následující řádky. Úvodem […]

Zajímavé stavby

Negrelliho viadukt po 170 letech v novém

Projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení a má zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Málokterá dopravní komunikace přitahuje pozornost jako Negrelliho viadukt, který nyní prochází několikaletou rekonstrukcí. Vlaky by tu měly jezdit zase za dva roky. Viadukt, který je pojmenován po jednom ze svých […]

Zajímavé stavby

Postřižinský pivovar měl z pekla štěstí

Založení pivovaru, to jest dílny, v nížto tam, kde jest nedostatek vína, vaří se nápoj ze sladu, k němuž se jistý díl chmele přidává a slove pivo, jak píše se v úvodu pojednání O piwowáru vydaného roku 1679 jezuitským kazatelem a především pokrokovým hospodářem Kryštofem Fišerem hospodářského dvora dalešického kláštera. Dalešický pivovar byl […]

Zajímavé stavby

Rekonštrukcia Spilky v kvasiarni pivovaru

V SR nie je veľa príkladov zachovania historických industriálnych stavieb. Jednou zo stavieb, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je budova bývalej takzvanej Spilky, ktorá bola súčasťou areálu pivovaru Stein v Bratislave. Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal rozhodnutie KPÚ Bratislava o zámere obnovy kultúrnej pamiatky v r. […]